nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.07.2015 Overheid herbevestigt steun voor champignonsector

De federale regering herbevestigt het subsidiepakket van 400.000 euro voor het behoud en de versterking van de tewerkstelling in de champignonsector. Dat laten minister van Werk Kris Peeters en minister van Volksgezondheid Maggie De Block weten. De subsidie wordt uitbetaald in de vorm van premies van 1.500 euro per werknemer met een maximum van 7.500 euro per onderneming. In België zijn 33 champignonbedrijven actief. Boerenbond reageert tevreden en geeft ook wat historie mee die de nood aan steun in de champignonsector verklaart.

De federale regering verlengt de toewijzing van 400.000 euro aan de champignonsector voor de jaren 2014, 2015 en 2016. Dat geld moet gaan naar de bevordering van de tewerkstelling. De subsidie wordt uitbetaald in de vorm van premies van 1.500 euro per werknemer met een maximum van 7.500 euro per onderneming. Het is de derde keer in de afgelopen tien jaar dat een dergelijke tewerkstellingspremie kan worden toegekend. De eerste keer was in 2009 en de tweede keer in 2012.

België telt 33 champignonbedrijven, voornamelijk in de provincies West-Vlaanderen en Limburg. Samen zijn ze goed voor 1.100 jobs. De champignonsector in ons land heeft het de laatste jaren zeer moeilijk. Door de verruiming van de Europese Unie in 2004 kwamen goedkopere champignons uit de nieuwe lidstaten ook op onze markt. De kostprijs van een kilogram champignons is in Midden-Europa heel wat lager dan bij ons en dit vooral omwille van de veel lagere loonkosten. In de tweede helft van de jaren 2000 zijn dan ook heel wat champignonbedrijven gestopt. Over een periode van tien jaar is het aantal bedrijven op een derde teruggevallen.

Om de overblijvende bedrijven een toekomst te geven, hebben de sociale partners in het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf enkele jaren geleden een akkoord gesloten om een bijzondere tewerkstellingspremie voor de champignonsector mogelijk te maken. Deze premie heeft tot doel het behoud van de reguliere tewerkstelling in de sector te ondersteunen. Volgens Boerenbond mag niet uit het oog verloren worden dat er voornamelijk huisvrouwen en laaggeschoolde werknemers in de champignonteelt tewerkgesteld zijn. “Wanneer zij ontslagen worden in een champignonbedrijf, kunnen ze vrijwel nergens terecht voor een nieuwe job.”

In het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf werd in het voorjaar reeds een cao ondertekend. Op de Ministerraad van afgelopen vrijdag werd nu ook een KB goedgekeurd in toepassing waarvan de bijzondere tewerkstellingspremie kan toegekend worden. Boerenbond is daar zeer verheugd over. “In de komende periode zullen wij met de sociale partners in de tuinbouwsector effectief kunnen overgaan tot de uitbetaling van deze bijzondere tewerkstellingspremie. Dankzij deze maatregel zullen de nog actieve bedrijven in de champignonteelt aangemoedigd worden om hun aantal vaste werknemers op peil te houden en worden hun toekomstkansen gehandhaafd.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via