nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.10.2017 Overheid houdt publieke bevraging over ggo-veldproef

De federale overheid organiseert een publieke bevraging over een veldproef met genetisch gewijzigde maïs die het Vlaams Instituut voor Biotechnologie wil uitvoeren. Deze veldproef, waarbij drie types van maïs zullen getest worden, kadert in een onderzoek naar de groei en ontwikkeling van maïsplanten onder normale groeiomstandigheden en onder stressomstandigheden. Ze zal plaatsvinden in Wetteren over een periode van drie jaar. De eerste inzaai is voorzien voor de lente van 2018.

De overheid is verplicht om gedurende 30 dagen een publieksraadpleging te houden wanneer “ggo’s doelbewust in het milieu geïntroduceerd worden”. Sinds 30 oktober en nog tot en met 29 november kunnen burgers hun stem laten horen over de veldproef die het VIB wil aanleggen in Wetteren. Twee van de drie types maïs hebben al in een eerdere veldproef gestaan. Het gaat om planten die onderdeel waren van een veldproef die van 2012 tot en met 2014 door VIB werd uitgevoerd en planten die onderdeel uitmaakten van een recent afgeronde veldproef (2015-2017).

In het ene geval gaat het om maïsplanten die als gevolg van hun gewijzigde eigenschappen sneller groeien, met als gevolg langere bladeren en grotere planten. In het andere geval gaat het om planten die langer groeien waardoor niet alleen de bladeren groter worden, maar ook meer biomassa ontwikkelen en een verhoogde kolfopbrengst garanderen. De derde variant is een type plant die het gevolg is van de klassieke kruising tussen beide lijnen. Er wordt verwacht dat deze planten sneller en langer groeien wat zorgt voor een grotere kolfzetting en kolfvulling en meer biomassa, ook bij droogtestress.

In het aanvraagdossier van VIB staat nog te lezen dat deze genetisch gewijzigde planten ook nog het Bar-gen bevatten. Dat gen maakt hen bestand tegen het herbicide glufosinaat. “Maar dat gen is enkel toegevoegd als een soort selectiemerker, om de ggo-maïsplanten te kunnen onderscheiden van de niet-gewijzigde planten. Het is absoluut niet ingebracht met de bedoeling om glufinosaat op de genetisch gewijzigde plant te gaan spuiten”, klinkt het.

Basisonderzoek in het laboratorium heeft volgens het VIB al bijgedragen tot het ontrafelen van een aantal moleculaire mechanismen die aan de basis liggen van de groei van planten en op die manier mee de opbrengst bepalen. “De omstandigheden in een serre blijven altijd artificieel en of bepaalde eigenschappen echt waardevol zijn, kan eigenlijk alleen maar in het veld worden bepaald. Het is enkel daar dat planten worden blootgesteld aan een echte bodem en aan weersomstandigheden die zich soms van hun grillige kant kunnen laten zien”, stelt het VIB in het aanvraagdossier.

De veldproef zal plaatsvinden in Wetteren over een periode van drie jaar en de eerste inzaai is voorzien in de lente van 2018. Om de potentiële risico’s voor de verspreiding in het leefmilieu in te perken, zullen de mannelijke bloemen worden weggeknipt voordat ze stuifmeel kunnen produceren en zijn er nog bijkomende beheersmaatregelen voorzien. “De uitgezaaide oppervlakte zal beperkt zijn”, zo laat het VIB weten. Inclusief de tussen- en bufferrijen met niet ggo-maïs zal de uitgezaaide oppervlakte niet meer dan 1.000 m² bedragen.  

Meer informatie: Publieksbevraging Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VIB

Volg VILT ook via