nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.11.2018 Overleg in Antwerpen over de everzwijnenproblematiek

Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx heeft dinsdag vertegenwoordigers ontvangen van onder meer het Agentschap voor Natuur en Bos, de landbouworganisaties, de jagers en de natuurverenigingen voor overleg over de aanpak van everzwijnen. Naast de schade die de dieren veroorzaken en de bejaging ervan, kwam ook de dreiging van Afrikaanse varkenspest prominent aan bod. Bij Boerenbond en Hubertus Vereniging Vlaanderen klinkt het dat afspraken die in overleg gemaakt worden op het niveau van de faunabeheerzones op het terrein een betere uitvoering verdienen. “Desnoods moet de vrijblijvendheid eruit”, zegt HVV-directeur Geert Van den Bosch.

Jagersvereniging Hubertus Vereniging Vlaanderen had er zondag nog op aangedrongen niet langer beperkingen op te leggen rond het schieten op everzwijnen, om zo de “everzwijnenplaag” in Limburg en Antwerpen aan te pakken om de Afrikaanse varkenspest buiten te houden. In Antwerpen lijkt dat niet voor meteen, al komen de faunabeheerzones wel nog dit jaar opnieuw samen “om afspraken te maken over populatiebeheer”. Alle partners zijn het er volgens gouverneur Cathy Berx over eens dat populatiebeperking “absoluut noodzakelijk is om een exponentiële populatiegroei van everzwijnen te vermijden”. Na het overleg klonk het echter ook: “In Vlaanderen is er plaats voor een beheerste everzwijnpopulatie, in het bijzonder op plaatsen waar de dieren geen of minimale en aanvaardbare schade veroorzaken.” Volgende week volgt nog een soortgelijk overleg in de provincie Limburg onder leiding van gouverneur Herman Reynders.

Bij de landbouworganisaties zijn de verwachtingen omtrent dat overleg op provinciaal niveau zo hoog gespannen dat ze dinsdag wat op hun honger bleven zitten aan de vergadertafel. “Alle actoren waren aanwezig, wat zeker een goede zaak is maar overleg rond de everzwijnenproblematiek is niet nieuw”, legt Leen Franchois (Boerenbond) uit. “Voor elke faunabeheerzone organiseert en coördineert het Agentschap Natuur & Bos het overleg. De afspraken die daar gemaakt worden, moeten onder impuls van de Wildbeheerseenheden uitgevoerd worden op het terrein. Daar knelt nog vaak het schoentje omdat lokale actoren onvoldoende op de hoogte zijn.” Daarin kan de provincie een belangrijke rol vervullen. Met de vraag om gemaakte afspraken op het terrein ook effectief uit te voeren, trok Boerenbond naar het overleg in de provincie Antwerpen. Een concreet antwoord daarop bleef volgens Franchois uit en werd doorverwezen naar een volgend faunabeheerzoneoverleg.

Toen de faunabeheerzones in 2016 werden opgezet om een overlegmodel te installeren, was dat voor alle betrokkenen nieuw en intensief qua tijdsbesteding en daarom niet altijd evident om op elk overleg present te tekenen. De jongste twee jaar tonen alle stakeholders zich erg betrokken bij dat overleg. Hubertus Vereniging Vlaanderen vindt het niettemin een goede zaak om ook onder impuls van de provincies samen te zitten. “Via de provincies zouden we de gemeentebesturen nog beter kunnen betrekken”, zegt HVV-directeur Geert Van den Bosch. “In gemeenten die kampen met een overpopulatie everzwijnen komen de lokale besturen spontaan naar het overleg van onze wildbeheereenheden. In naburige gemeenten schat men de urgentie van het probleem niet altijd juist in. Sneller dan verwacht, kunnen everzwijnen ook op hun grondgebied opduiken.”

Volgens Boerenbond stokt de discussie rond de tafel bij de vraag of de terreinbeherende verenigingen en het Agentschap voor Natuur en Bos de overpopulatie willen aanpakken in de natuurgebieden waar er vandaag niet gejaagd mag worden op everzwijnen. De jagersvereniging zegt daarover: “Wanneer er op het niveau van een faunabeheerzone consensus is over een doelstelling, bijvoorbeeld een nultolerantie ten aanzien van everzwijnen, dan moet zich dat ook zo vertalen in de aanpak op het terrein. Dat is de verantwoordelijkheid van eenieder, van de lokale natuurvereniging die jacht dan niet in de weg mag staan maar ook van de plaatselijke jager die het misschien niet begrepen heeft op nultolerantie van grootwild. We mogen niet met stenen naar elkaar werpen, maar moeten achter het overlegmodel blijven staan en uitvoeren wat daar beslist wordt. Mogelijk kunnen de gouverneurs daarbij helpen, en zo nodig moet het beleid op Vlaams niveau aangepast worden zodat de uitkomst van het overleg niet langer vrijblijvend is.”

Het is Vlaams minister van Landbouw en Natuur Joke Schauvliege die de gouverneurs van de twee door everzwijnen geplaagde provincies inschakelde in de zoektocht naar een oplossing. Volgens het Algemeen Boerensyndicaat hinkt Antwerps gouverneur Cathy Berx op twee benen. Nationaal ondervoorzitter Paul Cerpentier: “Enerzijds wil ze dat er geen wildschade optreedt, anderzijds vindt ze het niet nodig om in te grijpen. De cijfers zijn nochtans wat ze zijn. Vorig jaar zijn in de provincie Antwerpen 350 everzwijnen geschoten. Dat is een exponentiële stijging ten opzichte van voorgaande jaren.” De vraag van jagers om met meer middelen op evers te mogen jagen (bv. geluidsdempers) kan volgens het boerensyndicaat op weinig begrip van de gouverneur rekenen. “Eigenlijk schuift ze de verantwoordelijkheid door naar de Faunabeheers- en Wildbeheerseenheden in Antwerpen. Zij komen nog voor het jaareinde opnieuw samen.”
 

Bron: eigen verslaggeving / Belga

Beeld: Algemeen Boerensyndicaat

Volg VILT ook via