nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.01.2017 Overstap Milcobel-leden naar LDA blijft niet ongemerkt

De melkprijs is de voorbije weken opgeveerd maar de maandenlange crisis is daarmee nog niet verteerd. Hoe zwaar een melkprijs van ver beneden de 30 euro per 100 liter inhakt op de moraal blijkt wel uit het feit dat een 100-tal melkveehouders hun coöperatie Milcobel de rug toekeren. Ze zitten nu hun opzeggingstermijn uit en gaan vanaf april hun geluk beproeven bij de Waalse coöperatie LDA. Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, wijdt de “massale uitstroom” aan ongenoegen over de werking van de coöperatie. Directeur Coöperatiezaken Eddy Leloup schrijft het toe aan de lange periode van laagconjunctuur die een uitputtingsslag is geweest voor melkveehouders.

De melkprijs is vorig najaar aan een steile opmars begonnen zodat prijzen van minder dan 25 euro per 100 liter op een nare droom beginnen te lijken. In werkelijkheid hebben melkveehouders maandenlang moeten (over)leven bij zo’n extreem lage melkprijs. Ook de coöperanten van Milcobel hebben de periode van laagconjunctuur moeten uitzitten. Nu de zuivelmarkt weer perspectief toont, zijn ze niet alle 3.000 zinnens om samen met hun coöperatie vooruit te kijken. Honderd melkveehouders deden hun opzeg voor de jaarwisseling zodat ze begin april kunnen overstappen naar Laiterie Des Ardennes (LDA).

Wanneer de melkprijs laag is, gaan de landbouworganisaties de grootste coöperatie van het land meer op de vingers kijken. Milcobel heeft de reputatie van de prijszetter te zijn voor onze regio zodat het Algemeen Boerensyndicaat er niet voor terugdeinst om een spreekwoordelijke schop onder de kont uit te delen. Het deed dat vorige zomer toen Milcobel een melkprijs van net geen 23 euro per 100 liter handhaafde voor de leveringen in juli hoewel de zuivelmarkt voor het eerst meer gunstige voortekenen liet zien. De coöperatie beloofde toen beterschap, en die kwam er ook. Door de melkleveringen in december te vergoeden aan 37,11 euro per 100 liter staat Milcobel op kop van de melkprijsvergelijkingen.

Toch is ABS-voorzitter Hendrik Vandamme in ledenblad Drietand opnieuw erg scherp voor de coöperatie. Ditmaal omdat een 100-tal melkveehouders de overstap maakt naar de Waalse zuivelcoöperatie LDA, en ook omdat de vertrekkers geen nabetaling ontvangen voor de leveringen in 2016 als ze op 1 juli 2017 geen lid-leveraar meer zijn. “De nabetaling, of beter gezegd de coöperatieve teruggave, is een thema waarover onze Coöperatieraad die bestaat uit 40 afgevaardigde melkveehouders gunstig advies heeft gegeven aan de raad van bestuur. De wetgeving laat deze mogelijkheid en veel coöperaties schrijven het in hun reglementen. Wat dat betreft hebben de bestuurders enkel de puntjes op de i gezet”, reageert Eddy Leloup, directeur Coöperatiezaken bij Milcobel. Hij voegt er nog aan toe dat het niet bedoeld is om de vertrekkers een hak te zetten, maar om de trouwe leden-melkveehouders te belonen. Vandamme interpreteert het niettemin als misprijzen ten opzichte van de (ex-)leveraars.

Ook het vertrek van 100 melkveehouders bij Milcobel wordt door Vandamme en Leloup totaal anders becommentarieerd. De voorzitter van ABS laat uitschijnen dat de leden-melkveehouders te weinig in de pap te brokken hebben hoewel er een vernieuwde raad van bestuur is met vertegenwoordiging van de producenten. De directeur Coöperatiezaken houdt het op ontevredenheid die is veroorzaakt door de crisis die nog maar net achter de rug ligt. “Veel melkveehouders zitten op hun tandvlees door de lage melkprijs. De crisis is een uitputtingsslag geweest op veel melkveebedrijven. Dat LDA in juli een tijdelijke voorsprong nam bij het verhogen van de prijs wakkert bij sommigen het denken op korte termijn aan en verdringt het lange-termijn-perspectief naar de achtergrond.”

Leloup benadrukt dat elke zuivelverwerker tevreden en minder tevreden leveranciers heeft. Dat verklaart ook waarom er 50 melkveehouders de voorbije maanden de overstap maakten naar Milcobel. “Vergelijken we in- en uitstroom op basis van het volume melk, dan houden beiden elkaar grotendeels in evenwicht omdat de melkveehouders die we verwelkomen groter dan gemiddelde bedrijven hebben.” Hij laat ook niet na om critici er op te wijzen dat Milcobel in december anderhalve euro meer betaalde voor de melk dan LDA. “Dankzij de verbeterde marktsituatie voor wei en mozzarella is Milcobel opnieuw aan zet.” Zowel bij laag- als bij hoogconjunctuur zie je volgens Leloup een stijging in het aantal melkveehouders dat van afnemer verandert.

Bron: eigen verslaggeving / Drietand

Volg VILT ook via