nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

31.03.2015 Parlement verkent de visies op hervorming van pachtwet

Gelet op de regionalisering van de pachtwet werden de twee belangengroepen (boeren enerzijds, landeigenaars anderzijds) door de commissie Landbouw in het Vlaams Parlement uitgenodigd om hun visie toe te lichten. Landelijk Vlaanderen had namens de eigenaars een eenduidige boodschap: “Maak de pacht(prijs) attractiever. Herzie de fiscaliteit. Stel paal en perk aan oneigenlijke gebruiken. Verhoog de transparantie en verzeker de eigenaar dat hij de grond terugkrijgt in de staat dat hij hem in pacht gaf.” ABS en Boerenbond hebben gemeen dat ze de toegang tot grond voor (jonge) landbouwers willen vrijwaren en daarvoor allebei naar de overheid kijken voor fiscale stimuli ten gunste van de eigenaars. Verder verschillen ze nogal sterk van mening over wat nodig is om een win-winsituatie te creëren voor pachters én verpachters.

De Vlaamse parlementsleden die de landbouwdossiers behartigen, zijn er zelf nog niet uit of de regionalisering van de pachtwet een historische opportuniteit is om de wetteksten grondig te herschrijven of het bij wat verbeterwerk links en rechts moet blijven. Dat bleek onder meer uit de vraagstelling van N-VA-parlementslid Cathy Coudyser, die het had over de keuze tussen eerder technische wijzigingen aan de bestaande pachtwet dan wel het aangrijpen van een unieke kans om ‘tabula rasa’ te maken.

Volgens Open Vld’er Herman De Croo is de context zodanig veranderd dat er wat valt te zeggen voor een grondige hervorming. Als voorbeelden van die verandering noemt hij het landbouwbeleid, de stedelijke druk, de maatschappelijke belangen die wegen op de grondbestemming, de speculatieve waarde van landbouwgrond, enz. Maar de pachtwet radicaal omgooien, dat is volgens zijn jongere collega bij Open Vld, Francesco Vanderjeugd, geen goed idee.

Zo kantte Vanderjeugd zich tegen de suggestie van N-VA’er Jelle Engelbosch om het mogelijk te maken dat een pachtcontract de biologische teeltmethode oplegt indien een eigenaar een overtuigd aanhanger van bio is. Engelbosch polste ook naar de zin of onzin van een ‘losser’ pachtstelsel voor de vele kleine landeigenaars die vandaag huiverachtig staan tegenover landbouwpacht uit vrees dat ze het beschikkingsrecht over hun grond verliezen. Ook de kleinere percelen (die vandaag verloren gaan aan vertuining en verpaarding, nvdr.) voor de landbouw beschikbaar houden, is voor het N-VA-parlementslid een goede reden om in een alternatief contract te voorzien.

Volksvertegenwoordiger Bart Dochy (CD&V) meent een rode draad te zien na de hoorzitting in de commissie Landbouw: “Zowel Landelijk Vlaanderen als de landbouworganisaties vinden dat de pachtwet erin moet slagen gronden ter beschikking te stellen van (actieve) landbouwers, en dat op een rechtszekere manier.” De huidige pachtwet is doorvlocht van rechtspraak, wat voor Dochy een goede reden is om ze niet overboord te gooien. Anderzijds heeft de huidige pachtwet toepassingen die de wetgever nooit voor ogen had. Commissievoorzitter Jos De Meyer (CD&V) noemt in dat verband het groeiend aantal pensioenboeren dat pachtgronden niet loslaat.

Volgens hun partijgenoot Tinne Rombouts is er eensgezindheid over de fundamenten van het pachtstelsel, met name over het feit dat de pachtwet het rechtszeker ter beschikking stellen van gronden zo goed mogelijk moet verzoenen met het motiveren van eigenaars om hun gronden in pacht te geven. Zij schat dat 70 procent van het landbouwareaal in pacht is, wat een goede verstandhouding tussen eigenaars en landbouwers ontzettend belangrijk maakt.

Hoe de nieuwe pachtwetgeving erin moet slagen iedereen tevreden te stellen, daarover hebben landbouworganisaties ABS en Boerenbond en eigenaarsvereniging Landelijk Vlaanderen elk zo hun eigen mening. Vooral tussen ABS en Landelijk Vlaanderen lijkt het water diep. ABS koestert de bescherming die de huidige pachtwet biedt terwijl Boerenbond eigenaars een stuk tegemoet wil komen in de hoop zo meer grond in landbouwgebruik en (langdurige) pacht te houden.

Meer weten? Lees onze wekelijkse duiding geVILT die in april dieper op het onderwerp ingaat.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via