nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.01.2018 "Pechstrook niet voorzien op pluimveetransport"

In het kader van de ambitie van de braadkippensector om de uitval tijdens transport naar het slachthuis te verminderen, werd het idee gelanceerd om in navolging van Nederland en Duitsland vrachtwagens vol kippen bij extreme weersomstandigheden uit de file te evacueren via de pechstrook. Vlaams minister van Mobiliteit én Dierenwelzijn Ben Weyts vreest dat de pechstrook daar qua infrastructuur niet op voorzien is. Mobiliteitsexpert Kris Peeters houdt een pleidooi om de bufferfunctie van de pechstrook niet te ontmantelen.

Om de sterfte tijdens het transport van braadkippen naar het slachthuis zo veel mogelijk te beperken, broedt de sector op enkele gerichte verbeteringen die een positieve impact hebben op de gezondheid en het welzijn van de kippen. Eén van de ballonnetjes die daarbij werden opgelaten, was de suggestie om volle vrachtwagens bij extreme weersomstandigheden te evacueren uit de file via de pechstrook. Een telefoontje van de transporteur naar een noodnummer zou daarvoor moeten volstaan.

"Als je stilstaat, is er weinig luchtverplaatsing en bij extreme temperaturen volstaan ventilatoren aan de zijkant meestal niet om genoeg zuurstof in het ruim te krijgen", aldus Jos Van Thielen van de groep Dier & Welzijn aan de hogeschool Thomas More. "Dan kun je een sterfte van enkele procenten krijgen." En vanaf 1 procent overleden kippen na transport, gaat het alarm af bij de animal welfare officer in het slachthuis.

Ook bij pluimveetransportbedrijf Westkip kennen ze de zware gevolgen van enkele uurtjes file met extreme temperaturen. "Maar gelukkig zijn dat heel uitzonderlijke omstandigheden", zegt Marieke Samyn. "De toestemming om de pechstrook te gebruiken, zou dus ook uitzonderlijk zijn." In Nederland is het mogelijk om via noodnummer 112 een politiebegeleiding op de pechstrook te verkrijgen, maar dat komt volgens Verkeerscentrum Nederland niet of nauwelijks voor.

Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor Mobiliteit en Dierenwelzijn, lijkt alvast niet gewonnen voor het idee. “De pechstrook is qua structuur niet voorzien op zwaar vervoer”, aldus Weyts. Geen onoverkomelijk probleem, zo vindt mobiliteitsexpert Kris Peeters. "Die fundering zal een pak minder zijn, maar ik betwijfel of de pechstrook daar echt onder zal lijden als het bij een paar keer blijft", aldus Peeters, die zich eerder zorgen maakt over het domino-effect die zo'n maatregel in gang kan zetten.

"De ene uitzondering genereert de volgende vraag", aldus Peeters. "Een tijdje geleden waren het ook al de motorrijders die de pechstrook wilden gebruiken. Het risico is dat je zo voortdurend gaat knabbelen aan de veiligheidsbuffers om de capaciteitsproblemen te verlichten. En als iemand dan effectief pech heeft, creëer je een extra veiligheidsprobleem. Bewaar die bufferfunctie, ontmantel ze niet." Volgens Peeters moet er eerst gekeken worden naar alternatieven. Kan transport bijvoorbeeld niet vermeden worden bij extreme temperaturen?

Volgens transporteur Marieke Samyn is enkel 's nachts de vloot uitsturen niet mogelijk. "De tijd tussen laden en slachten moet voor het dierenwelzijn zo klein mogelijk zijn. Aangezien er ook 's namiddags geslacht wordt, moeten we in de ochtend het pluimvee ophalen. Dan bots je automatisch op het fileprobleem." Een fileprobleem dat volgens Van Thielen heel onvoorspelbaar is geworden. "Dat maakt het moeilijk om in te schatten wanneer zo'n vrachtwagen zal aankomen en meteen lossen is dan niet altijd mogelijk."

Bron: De Morgen

Beeld: Wim Kopinga i.o.v. ILVO

Volg VILT ook via