nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.04.2014 Peeters wil geen wettelijk verbod op biggencastratie

Vlaams minister-president en minister van Landbouw Kris Peeters is geen voorstander van een wettelijk verbod op het castreren van biggen. Hij kant zich daarmee tegen het koninklijk besluit van federaal minister Laurette Onkelinx waarin een verbod op biggencastratie tegen 2018 wordt vooropgesteld. Dat heeft Peeters in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Hermes Sanctorum (Groen) en Tine Eerlingen (N-VA).

Er lopen al langer discussies over het castreren van biggen. In oktober 2013 kondigde federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx aan dat ze een koninklijk besluit klaar had om de onverdoofde castratie van biggen vanaf 1 januari 2018 definitief te verbieden. Los van het KB engageerde de sector zich ook intern al om tegen 2018 het onverdoofd castreren van biggen stop te zetten.

Het is wachten op het standpunt van de gewestregeringen op het federale KB. De Waalse regering heeft nog geen standpunt ingenomen. Vlaams minister-president Kris Peeters laat nu verstaan dat de Vlaamse regering zich kant tegen het geplande verbod. Hij baseert zich daarvoor op een advies van zijn Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

In dat advies staat volgens Peeters onder meer dat er "geen dringende nood bestaat aan bijkomende overheidsreglementering". De SALV pleit er ook voor om de bestaande interprofessionele akkoorden - die voorzien in het uitdoven van chirurgische castratie van biggen tegen 2018 - in te schrijven in het Vlaamse beleid, een beetje naar het instrument van de milieubeleidsovereenkomsten.

Peeters liet ook verstaan dat hij in het KB van minister Onkelinx een electoraal manoeuvre ziet. “Als andere partijen absoluut een KB wensen, dat ze dat dan doen na de verkiezingen. Ik zal respect hebben voor het engagement dat vanuit de sector is genomen en vind dat ook anderen respect moeten hebben voor datgene wat vrijwillig tot stand is gekomen. Ik zal dus niet met het vingertje omhoog een KB goedkeuren dat door de sector als vijandig en agressief wordt beschouwd. Dat doe ik niet”, reageerde de minister-president.

Het standpunt van Peeters kreeg opvallende reacties. Zo kreeg hij de steun van oppositiepartijen Open Vld en Vlaams Belang. De eigen meerderheidspartijen sp.a en N-VA toonden zich dan weer kritisch. Zo betreurde Tine Eerlingen (N-VA) dat Peeters zich kant tegen een "wettelijke verankering". Zij vreest dat de engagementverklaring van de sector zelf te "vrijblijvend" zal zijn en dat er zonder wettelijk verbod geen gelijk speelveld is tussen de landbouwers. Ook Hermes Sanctorum (Groen) heeft vragen bij de zelfregulering van de sector en pleit voor een wettelijk verbod als "stok achter de deur".

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via