nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.05.2017 Persprijs voor agroforestry-artikel in Veeteeltvlees

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) heeft in Brussel de persprijs duurzame ontwikkeling uitgereikt. In de categorie Nederlandstalige tijdschriften is de laureaat Guy Nantier, hoofdredacteur van het vakblad Veeteeltvlees. Hij bracht bij zijn lezerspubliek van voornamelijk vleesveehouders agroforestry onder de aandacht. Boslandbouw is een nog niet zo bekende benadering van landbouw, en volgens de jury van de persprijs een manier om de kringloop te sluiten in een sector met een grote ecologische voetafdruk. De juryleden waardeerden de onderbouwde analyse in het artikel, met zowel aandacht voor omgevingsfactoren als voor de economische voordelen voor de producent.

De persprijs is een initiatief van de Belgische Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) die onder het erevoorzitterschap van Koning Filip staat. Hiermee wil FRDO journalistieke producten bekronen die een perspectief van duurzame ontwikkeling hanteren. Dit houdt aandacht in voor zowel economische, ecologische als sociale invalshoeken, alsook voor het mondiale kader en voor het langetermijnperspectief. Afwisselend gaat de persprijs naar de geschreven pers en naar de audiovisuele media.

Voor deze editie kwamen kranten-, tijdschrift- en internetartikelen in aanmerking die in de loop van 2016 gepubliceerd werden, en op een kwalitatieve en originele manier een thema van duurzame ontwikkeling behandelen. De laureaten ontvangen naast een geldbedrag, ook een trofee in de vorm van een origineel kunstwerk. Eén van de laureaten is Guy Nantier, hoofdredacteur van het maandblad voor vleesveehouders Veeteeltvlees dat uitgegeven wordt door rundveeverbeteringsorganisatie CRV.

Hij schreef vorig jaar een artikel met als titel: ‘Agroforestry verweeft landbouw, bosbouw en natuur met elkaar en zorgt voor 50 procent meer profijt.’ Dat kreeg van de jury volgende commentaar: “De auteur weet zijn doelpubliek aan te spreken. Agroforestry is één van de manieren om onze landbouw te heroriënteren, en het is een pluspunt dat een artikel erover kan verschijnen in het blad van een sector waar de stap naar meer duurzaamheid urgent is, maar niet steeds makkelijk verloopt.” Nantier ontving de prijs uit handen van federaal minister Marie-Christine Marghem.

De hoofdredacteur van Veeteeltvlees bezorgde zijn artikel aan de VILT-redactie. De insteek is dat in dichtbevolkte regio’s als Vlaanderen en Nederland elke lap grond kostbaar is en agroforestry toelaat om een hoge landbouwproductiviteit te combineren met milieuwinst. Het idee om bomen en struiken te planten op percelen met akkerbouwgewassen of grasland is niet nieuw. Vroeger waren hoogstamboomgaarden in graasweiden heel gangbaar. Naast melk, vlees en fruit produceerde deze vorm van gemengde landbouw ook hout, zoals brand- of meubelhout. Onderzoekers hebben gemeten dat de productiviteit van één hectare agroforestry gelijkwaardig is aan anderhalve hectare graan en bos afzonderlijk.

Het artikel uit Veeteeltvlees kan je hier herlezen. Bekijk ook een videoreportage over agroforestry op VILT TeeVee.

Bron: eigen verslaggeving / Veeteeltvlees

Beeld: Agroforestry in Vlaanderen

Volg VILT ook via