nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.09.2016 Polderfront naar rechtbank voor poldergraslanden

Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en de West-Vlaamse Milieufederatie, samen het ‘Polderfront’, starten met een rechtszaak om de Vlaamse regering te verplichten “om de natuurwaarden in alle poldergraslanden te beschermen en de huidige halfslachtige regelgeving te verbeteren”. Eerder dit jaar stelden de organisaties de Vlaamse regering in gebreke omdat de regelgeving onvoldoende bescherming zou bieden voor de natuurwaarden. Boerenbond spreekt in een reactie van een "zoveelste slag in het gezicht".  

In september vorig jaar legde de Vlaamse regering de kaarten met de beschermde poldergraslanden vast. De regering beschermde zo 8.037 hectare poldergrasland, een deel via de natuurregelgeving en een deel via de landbouwregelgeving. In maart van dit jaar stelden Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en de West-Vlaamse Milieufederatie de Vlaamse regering schriftelijk in gebreke omdat de regeling “onvoldoende bescherming” zou bieden voor de natuurwaarden in de poldergraslanden.

Omdat het antwoord van de Vlaamse regering het Polderfront niet kon overtuigen en “prangende juridische vragen” over de ongelijke bescherming van de poldergraslanden buiten natuurgebieden onbeantwoord bleven, trekken de organisaties naar de burgerlijke rechtbank, naar het voorbeeld van onder meer de Klimaatzaak. Uiteindelijk hoopt het front op een bescherming via natuurwetgeving van de poldergraslanden die buiten natuurgebied liggen.

“20 jaar lang al wordt de bescherming van de graslanden als een hete aardappel doorgeschoven”, zo klinkt het. “Als gevolg van dit uitstel verdwijnen honderden hectaren van het typische polderlandschap. Wat vorig jaar werd beslist, is een halfslachtige beslissing: wat beschermd was, blijft beschermd. 4.000 hectare blijft vogelvrij en 3.000 hectare krijgt een valse bescherming via de landbouwwetgeving. Dat betekent dat het vernietigen van kruiden en planten die typisch zijn voor de streek, met herbiciden, toegelaten blijft.”

“Ook het land frezen blijft mogelijk, wat het meest unieke aspect van graslanden, het reliëf, onherroepelijk vernietigt”, zo klinkt het. “Bovendien kunnen landbouwers ieder jaar opnieuw vragen om percelen te laten verwijderen van de poldergraslandenkaart. Verder valt een groeiende groep landgebruikers, waaronder ook de paardenhouders, niet onder deze landbouwregelgeving. Zij zullen de waardevolle graslanden nog altijd kunnen omzetten in vlakke, uniforme weides.”

Het Polderfront pleit voor een geïntegreerd beleid voor de poldergraslanden waarin een plaats is voor verschillende ecosysteemdiensten. Daarbij wordt onder meer gedacht aan landbouw “met een hogere toegevoegde waarde”. “Het behoud en beheer van poldergraslanden levert ecosysteemdiensten wat een win-win betekent voor zowel landbouw, natuur als maatschappij”, zo klinkt het. “Maar, het behoud en beheer van poldergraslanden vereist een integrale aanpak waarbij ecologische én socio-economische aspecten worden geïntegreerd. Nichelandbouw in combinatie met natuurbehoud kan hier een sterk duo vormen.”

Boerenbond laat weten dat het de actie van de natuurbeweging een zoveelste slag in het gezicht van de betrokken landbouwers in de Polders vindt. "Het is immers omwille van het decennialang beheer door die landbouwers dat er zoveel duizenden hectares waardevolle graslanden in de Polders aanwezig zijn", zo klinkt het. "Natuurverenigingen worden voor het beheer van diezelfde soort graslanden zwaar gesubsidieerd, terwijl het voor landbouwers zoeken is naar een methode om deze op een rendabele manier uit te baten. Logisch dus dat Boerenbond in aanloop naar de beslissing altijd gevraagd heeft naar een regeling die een economisch rendabele graslanduitbating mogelijk houdt."

Met de beslissing is de Vlaamse regering daar, enkel voor de graslanden buiten beschermde gebieden, op ingegaan door te werken via de EKBG-regeling (ecologisch kwetsbaar blijvend grasland, red.)", aldus Boerenbond. "De natuurregelgeving bood immers geen mogelijkheden om aan onze vraag tegemoet te komen. Door de aanduiding als EKBG geldt een heel strikt scheurverbod, wat altijd de vraag van de natuurbeweging was. Op die manier bood het compromis, hoewel een zware dobber voor de landbouwsector, een aanvaardbaar evenwicht tussen landbouwuitbating en natuurbescherming." 

"Deze nieuwe actie bevestigt nog maar eens de indruk dat de natuurbeweging, door het opleggen van onhaalbare beperkingen, er vooral op uit is deze gronden voor landbouw waardeloos te maken zonder enige vorm van compensatie", zo vindt Boerenbond. "Boerenbond vraagt overigens al heel lang dat beleid en natuurbeweging mee oplossingen zoeken voor het feit dat landbouwers die natuurwaarden creëren of onderhouden in het agrarisch gebied, zoals in de polders, hiervoor beloond worden en niet afgestraft door steeds meer bijkomende eisen of beperkingen te stellen."

"Natuurdoelstellingen in landbouwgebied mogen geen "moving target" zijn waarbij er steeds meer en meer gevraagd wordt", zo vindt Boerenbond. "Dat is een absolute randvoorwaarde voor de realisatie van nog meer biodiversiteit in het landbouwgebied, waar de natuurverenigingen al jaren vragende partij voor zijn. Met de ingebrekestelling maakt de natuurbeweging alvast heel duidelijk welk respect zij hebben voor de geleverde inspanningen van landbouwers en hoe zij tegenover onze vraag staan . Het is duidelijk nooit genoeg…" 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Regionaal Landschap IJzer & Polder

Volg VILT ook via