nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.11.2017 Politiek optimisme op voorlaatste dag van VN-Klimaattop

Belangrijke kwesties over de toepassing van het klimaatakkoord van Parijs zijn uitgeklaard op de VN-Klimaattop van Bonn, maar een hele reeks financiële vragen moeten nog beantwoord worden. Dat vernam persagentschap DPA op de voorlaatste dag van de klimaatconferentie van de Duitse staatssecretaris van Milieu Jochen Flasbarth. Intussen vraagt natuurorganisatie WWF voor meer aandacht voor biodiversiteit in de nationale klimaatplannen. “Biodiversiteit is een blinde vlek in het klimaatbeleid”, klinkt het, “terwijl er een duidelijke link is tussen de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit.”

Op het vlak van de financiële ondersteuning van arme landen bij de uitvoering van het afgesproken klimaatbeleid, blijven ook op de voorlaatste dag van de Klimaattop in Bonn nog heel wat vragen onbeantwoord. Toch sprak Flasbarth van een coöperatieve en optimistische sfeer. Over de terugtrekking van de VS uit het Parijse akkoord door president Trump zei Flashbart dat dit een averechts effect had. "Het heeft de rest van de wereld juist heel wat dichter bij elkaar gebracht", klink het.

"België deelt de sense of urgency en onderneemt actie", zei federaal milieuminister Marie Christine Marghem eveneens vanop de Klimaattop. Ze verwees onder meer naar de resolutie die de verschillende parlementen van ons land eerder deze week goedkeurden om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 95 procent te doen dalen. Ze zei ook dat ons land deelneemt aan een internationale coalitie (opgezet door Canada en het Verenigd Koninkrijk) tegen het gebruik van steenkool als energiebron. Tot slot verwees ze naar een hele reeks financiële engagementen.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo laat nog weten dat hij 7 miljoen euro extra vrijmaakt voor het Least Developed Countries Fund. Dat fonds heeft al meer dan 1 miljard dollar ter beschikking gesteld van kwetsbare landen via meer dan 250 projecten in 51 landen. Met dat bedrag werd 4,8 miljard dollar gemobiliseerd voor klimaatacties.

Natuurorganisatie WWF trekt intussen aan de alarmbel. Regeringen houden bij het opstellen van hun klimaatplannen volgens onderzoek van de organisatie onvoldoende rekening met de bescherming van biodiversiteit. WWF spreekt van een "blinde vlek" bij de beleidsmakers. "Natuurbescherming en ontwikkeling wordt gemarginaliseerd in het economische en landplanningsbeleid", klinkt het.

Nochtans bestaat er een duidelijk verband tussen de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit, aldus nog WWF. Enerzijds zet klimaatverandering bijkomende druk op ecosystemen en hun biodiversiteit en anderzijds verergert de achteruitgang van biodiversiteit de klimaatverandering. Biodiversiteit zorgt er bovendien voor dat de ecosystemen stabieler zijn in veranderde omstandigheden.

Een direct gevolg van die blinde vlek in het klimaatbeleid "is dat deze landen, waaronder België, het risico lopen niet voorbereid te zijn op de klimaatverandering die ook hen nu al treft, bijvoorbeeld door zwaardere stormen en meer wateroverlast", zegt de organisatie. WWF vraagt nu dat landen hun klimaatmaatregelen combineren met acties die de biodiversiteit beschermen. Concreet gaat het dan om acties "tegen ontbossing en verzuring van de oceaan, een beter landgebruik en duurzamere landbouwpraktijken". Ook moeten de internationaal overeengekomen biodiversiteitsdoelen van Aichi in 2010 worden opgenomen in de nationale klimaatplannen.

De richtlijnen waaraan de afgelopen dagen in Bonn gewerkt werd, worden gefinaliseerd op de COP24 in het Poolse Katowice volgend jaar. 

Bron: Belga

Volg VILT ook via