nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.11.2016 POMMAK verbetert onderhandelingspositie aardappelteler

Eén van de belangrijkste gespreksonderwerpen van de bezoekers van de aardappelvakbeurs Interpom | Primeurs is de aardappelprijs. Niet alleen is er onduidelijkheid over het verdere verloop van het huidige ongewone aardappelseizoen, ook over de contractprijzen voor volgend seizoen houden alle afnemers de lippen stijf op elkaar. ABS, Boerenbond, PCA en FIWAP wijzen in dat kader op het prijsinformatiesysteem POMMAK dat de aardappelprijs transparanter kan maken. “We merken dat nog veel aardappeltelers het systeem niet kennen of dat ze er onvoldoende gebruik van maken”, zegt ABS-woordvoerder Guy Depraetere.

In het voorjaar van 2013 ontwikkelde PCA samen met zijn Waalse tegenhanger FIWAP een webapplicatie om de transacties binnen de Belgische aardappelsector op een transparante manier uit te wisselen. Het principe is eenvoudig: aardappeltelers engageren zich om hun aardappeltransacties direct na de verkoop te registreren via de online POMMAK-module en in ruil voor de inbreng van hun eigen verkoopgegevens krijgen ze inzage in de transacties van andere telers op de vrije aardappelmarkt. Op die manier kunnen ze de markt beter inschatten.

“De onderhandelingspositie van de individuele aardappelteler is immers beperkt. Vaak staan ze alleen tegenover een beperkt aantal grote afnemers en moeten ze genoegen nemen met de prijs en de voorwaarden die hen aangeboden worden”, legt Depraetere uit. “Wanneer zij echter zicht hebben op de prijs die andere telers krijgen, kunnen ze die kennis gebruiken om te onderhandelen met hun afnemer. Op die manier kan POMMAK een waardevol instrument zijn in hun bedrijfsvoering.”

Hoewel elke aardappelteler gratis kan toetreden tot het prijsinformatiesysteem, ondervinden de initiatiefnemers, die steun kregen van de Vlaamse en Waalse overheid, toch enige terughoudendheid bij de telers. Een aantal factoren kunnen dit volgens Guy Depraetere verklaren. “Enerzijds merken we dat een aantal aardappeltelers POMMAK nog niet kennen. Tegelijkertijd horen we ook dat sommige afnemers de boeren onder druk zetten om hun prijs niet aan de grote klok te hangen. En ook het individualisme bij een aantal telers speelt ons parten”, luidt het.

Daarom maken PCA, FIWAP, ABS en Boerenbond van Interpom | Primeurs, de aardappelvakbeurs die van zondag tot dinsdag doorging in Kortrijk Expo, gebruik om telers warm te maken voor het prijsinformatiesysteem. “We merken dat boeren in tijden van hoge prijzen op de vrije markt gemakkelijker geneigd zijn om hun prijzen door te geven”, zegt Marc Goeminne van het PCA. Dat blijkt ook op de beurs, want op minder dan drie dagen tijd schreven al meer dan 50 telers zich in op het systeem. Dat maakt dat er nu al een 170-tal Vlaamse en 150 Waalse telers hun prijzen rapporteren. Ook vier afnemers doen mee met het systeem.

Wat een extra elan zou kunnen geven aan POMMAK, is het publiceren van contractprijzen voor aardappelen. “Dat doen we momenteel nog niet. Enkel transacties op de vrije markt worden gepubliceerd”, legt Goeminne uit. Belgapom dat ook deelneemt aan het prijsinformatiesysteem, staat terughoudend tegenover het publiceren van contractprijzen omdat contracten zich volgens de federaties niet laten samenvatten in één lijn. “Nochtans zou het aardappeltelers wel kunnen helpen om te onderhandelen over betere voorwaarden. Momenteel slaagt maar een beperkt aantal telers daarin”, aldus de initiatiefnemers van POMMAK.

Meer informatie: POMMAK

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via