nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.06.2014 "Potentieel houtige biomassa realistisch inschatten"

Houtige biomassa kan op korte en lange termijn een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering, maar enkel volgens strikte duurzaamheidscriteria. Dat zegt natuurorganisatie BOS+. Zo moet er onder meer gestreefd worden naar 'cascadering', waarbij het gebruik van houtige biomassa voor hoogkwalitatieve producten voorrang krijgt op energieproductie. Ook met de draagkracht van de hout-producerende ecosystemen moet voldoende rekening gehouden worden.

Naast wind- en zonne-energie wordt ook biomassa steevast naar voren geschoven als een duurzame energiebron voor de toekomst. Ook vandaag neemt houtige biomassa al een aanzienlijk aandeel van de hernieuwbare energieproductie voor zijn rekening. Europa wil graag nog meer houtige biomassa in de energiemix, maar volgens BOS+ wordt het aandeel van biomassa steevast te hoog ingeschat: "De jaarlijkse houtaangroei in de EU is ontoereikend om aan de Europese energiebevoorradingsdoelstellingen te voldoen."

Men verwacht dat biomassa in 2020 meer dan 50 procent van de Europese hernieuwbare energieproductie zal uitmaken. “De vraag naar hout zal dus enorm stijgen, met als gevolg dat Europa massaal meer hout zal moeten kappen in Europese bossen ofwel massaal hout zal moeten importeren”, aldus BOS+. En omdat Vlaanderen en België simpelweg de plaats niet hebben voor veel bos, stelt het probleem zich hier nog acuter.

Dat wil niet zeggen dat er geen plaats is voor houtige biomassa in een duurzame energiemix. Enkele duurzaamheidscriteria moeten als leidraad dienen. In de eerste plaats moet er uiteraard een CO2-winst zijn ten opzichte van fossiele brandstoffen. Hierbij dient niet enkel rekening gehouden te worden met alle emissies geproduceerd tijdens de productie, oogst, transport en verwerking, maar ook met de emissies van CO2 uit de bodem, en de koolstofschuld van de gebruikte biomassa.

Naast de noodzaak om spaarzamer met de beschikbare energie om te springen, formuleert BOS+ enkele aandachtspunten die het gebruik van houtige biomassa als bron van groene energie duurzaam moeten maken. Cascadering, of het voorrang geven aan hoogwaardige toepassingen, blijft daarbij een prioriteit. Ook een realistische inschatting van de draagkracht van de hout-producerende ecosystemen is cruciaal. Een duidelijk (internationaal) beleid moet tenslotte het juiste juridische en fiscale kader scheppen.

Meer info: 'BOS+ visie op houtige biomassa als energiebron'

Bron: E-zine BOS+

Volg VILT ook via