nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.11.2014 Precisielandbouw gaat verder dan enkel technologie

"Om precisielandbouw te laten evalueren naar smart farming is niet enkel technologie, maar ook intelligentie nodig”, zo stelde ILVO-directeur Agrotechniek Jurgen Vangeyte tijdens zijn uiteenzetting op de Agribusinessclub. Als we niet alleen data verzamelen maar ook correct analyseren en toepassen, kunnen we de efficiëntie van onze voedselproductie voldoende verhogen om in de toekomstige (hoge) voedselnoden te voorzien zonder het milieu extra te belasten. Op het ILVO staan dan ook verscheidene projecten in het teken van precisielandbouw, zoals waarschuwingssystemen voor afwijkend eetgedrag bij varkens of stapgedrag bij koeien.

“Machinaal werken met de nauwkeurigheid van handenarbeid, dat is precisielandbouw” zo stelde Jurgen Vangeyte, directeur Agrotechniek op het Instituut voor Landbouw- en Visserijtechniek (ILVO). Centraal daarbij staat dat de juiste handeling op het juiste moment en op de juiste plaats wordt uitgevoerd. Daarvoor is de juiste technologie nodig, maar ook de intelligentie om de verzamelde data correct te interpreteren en te gebruiken.

Vangeyte beschrijft de evolutie als volgt: “In het begin draaide precisielandbouw puur om technologie zoals GPS en sensoren, dat was fase 1.0. Vandaag zitten we aan fase 2.0 en hebben we aan die technologie de nodige intelligentie gekoppeld. Technologie wordt gebruikt om data te verzamelen, maar die data moeten ook geanalyseerd worden zodat ze de boer kunnen helpen in het nemen van beslissingen. Dan pas hebben we het ook over smart farming waarbij niet gewoon elk veld, maar elke vierkante meter van een veld een aparte behandeling kan krijgen”.

De verhoogde efficiëntie van die slimme precisielandbouw zou volgens verschillende onderzoeken de enige manier zijn om onze wereldwijde voedselproductie met de nodige 70 procent te doen stijgen zonder verdere milieubelasting of hogere kostprijs. Een IBM-onderzoek concludeerde dat landbouwers die onmiddellijk reageren op hyperlokaal voorspeld weer 25 procent minder verlies optekenen. “Al is dat winstpercentage wel heel case-afhankelijk”, aldus Vangeyte.

Op het ILVO lopen enkele projecten rond precisiebemesting en -onkruidbestrijding en het individueel gedrag van dieren. Het GAITWISE-project helpt om manke koeien sneller op te sporen. Hiervoor werd een mat ontwikkeld die het stappatroon van elke individuele koe registreert en analyseert. Als een koe afwijkt van haar eigen individuele patroon, wordt de boer hiervan op de hoogte gebracht. “Uniek is dat hier geen gemiddeld stappatroon gebruikt wordt als maatstaf, want dan zit je sowieso met afwijkingen”, verduidelijkt Vangeyte.

Daarnaast werd in het project PIGWISE een waarschuwingssysteem ontwikkeld voor afwijkend gedrag bij varkens. Volgens een identificatiesysteem met radiogolven (RFID) wordt voor elk individueel dier het voedings- en drinkpatroon opgevolgd, en wordt er een alarm gegeven bij afwijkend gedrag. Tot slot gaat volgend jaar nog een nieuw project van start dat volautomatisch het stalgedrag van dieren zal registreren. I-SENSE zal daarvoor gebruikmaken van onder andere drones en bio-sensors.

Het gebruik van drones of luchtrobots is een recente ontwikkeling binnen de precisielandbouw. Drones kunnen worden voorzien van allerlei soorten camera’s en sensoren om van uit de lucht gedetailleerde data te verzamelen over onder meer de bodem, het klimaat of het gewas. Op basis van die gegevens kan men dan bijvoorbeeld aan precisieonkruidbestrijding of -bemesting gaan doen. Een grote uitdaging die nog rest voor de toekomst is het inbouwen van controlesystemen. “Als je aan je sproeimachine de opdracht geeft om op een vierkante meter nauwkeurig meer of minder product te sproeien, dan wil je ook weten of die machine dat gedaan heeft”, zo besluit Vangeyte.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Landgenoten

Volg VILT ook via