nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.03.2017 Precisielandbouw wordt een vak aan de UGent

Op 15 maart geeft de Universiteit Gent officieel het startschot van een prestigieus onderzoeksproject over precisielandbouw, onder leiding van de Syrisch-Belgische topwetenschapper Abdul Mouazen. Hij is patenthouder van een bodemchemische sensor die via infraroodlicht de samenstelling van de bodem kan opmeten. De voorbije negen jaren verfijnde hij deze techniek aan de University of Cranfield in het Verenigd Koninkrijk. Begin dit jaar bracht hij deze expertise naar de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. In Gent zal hij een onderzoekscentrum uitbouwen voor bodem- en gewasbeheer. Mouazen gaat ook precisielandbouw doceren. De professor zal zijn inzichten in precisielandbouw woensdag presenteren op een seminarie naar aanleiding van de start van het project.

Met professor Abdul Mouazen, specialist in bodemscans en de toepassing ervan in precisielandbouw, haalt de Universiteit Gent de kennis in huis voor de opstart van een onderzoekscentrum in bodem- en gewasbeheer. Hier zullen de modernste bodem- en gewassensoren gecombineerd worden met controle- en modelleerapparatuur voor een efficiënter beheer van inputs op landbouwbedrijven. “Precisielandbouw heeft een bewezen positieve invloed op de oogst, op de kwaliteit van de gewassen én op de duurzaamheid van de teelt. Via dit onderzoeksproject zullen we al deze technieken verder uitbouwen, om zo tot een steeds efficiëntere landbouwpraktijk te komen”, zegt de professor.

De onderzoeker gaat een gloednieuw opleidingsonderdeel over precisielandbouw doceren aan de UGent. Precisielandbouw is een vrij recente methode in het domein van de plantaardige productie. De nadruk ligt op geavanceerde technologieën die inspelen op variabele parameters per akker, legt professor Mouazen uit, om op het juiste moment en op de juiste plaats te kunnen ingrijpen met een specifiek daarvoor voorziene techniek. “Arbeidskrachten met kennis over precisielandbouw zijn zeer gegeerd op landbouwbedrijven”, aldus professor Marc Van Meirvenne, decaan van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. “Toch zijn er in België heel weinig plaatsen waar studenten het vak precisielandbouw kunnen volgen. We zijn blij dat we die leemte nu aan de UGent kunnen opvullen.”

De financiële middelen voor het project – maar liefst 3,5 miljoen euro – zijn toegekend door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van het Odysseus-programma. Daarmee biedt FWO aan uitstekende onderzoekers die buiten Vlaanderen een carrière hebben opgebouwd, de startfinanciering om aan een Vlaamse universiteit aan de slag te gaan. Professor Van Meirvenne verwelkomt de wetenschapper: “Aan de UGent hadden we al een solide ervaring rond de inzet van diverse bodemsensoren, maar dan vooral gericht op fysische bodemkenmerken. Met de komst van professor Abdul Mouazen kunnen we dit nu vervolledigen met ook bodemchemische en -organische kenmerken. Als faculteit zetten we veel in op de nieuwste evoluties rond technologisch ondersteuning van landbouw- en milieuonderzoek, en de unieke expertise van professor Mouazen laat ons voortaan toe daarin een voortrekkersrol in te nemen.”

Om het project officieel van start te laten gaan, organiseert de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent op 15 maart een seminarie over precisielandbouw. Daar zal professor Mouazen inzichten uit zijn onderzoek in precisielandbouw presenteren. Maar ook ervaringen uit de praktijk en kernpunten uit het beleid komen aan bod. Aardappelteler Jacob van den Borne deelt zijn ervaringen met precisielandbouw en Johan Debaveye van het Departement Landbouw en Visserij gaat dieper in op het Vlaamse beleid rond precisielandbouw.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: faculteit Bio-ingenieurswetenschappen UGent

Volg VILT ook via