nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.02.2018 Prins Charles voor groene transitie na brexit

Als het van prins Charles afhangt dan moet de overheid in Westminster de brexit aangrijpen om voor een radicale ommezwaai te zorgen in het Britse landbouwsysteem. Het lid van de koninklijke familie is een overtuigd pleitbezorger van biologische landbouw en stelt vast dat het moderne intensieve landbouwsysteem een “grootschalige vernietiging” van de biodiversiteit op het Britse platteland heeft veroorzaakt. “Ik voel dat een overgroot deel van de boeren diep vanbinnen maar wat graag zou overschakelen naar productiemethodes die dichter bij de natuur staan.”

Prins Charles pleit voor een groene brexit waarbij het landbouwsysteem en het bijbehorende subsidiekader grondig worden omgegooid. Charles vindt dat het huidige gangbare intensieve landbouwsysteem “de landbouwziel vernietigt”. In de lijn van de biologische landbouwpraktijken die hij op grote schaal toepast op zijn landgoederen pleit hij voor de terugkeer naar traditionele landbouwmethoden. “Ik herinner me de gemengde bedrijven uit mijn kindertijd, waar voedselproductie hand in hand ging met het behoud van natuurwaarden”, aldus Charles.

Boeren treft weinig schuld, zo vindt prins Charles, omdat zij enkel gereageerd hebben op de “perverse incentives” die hen werden aangeboden en die zo’n verwoestende impact hadden op de plattelandsnatuur. “Ik heb het over de achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid, het verlies van natte weilanden en wilde bloemenweiden, het verdwijnen van bestuivende insecten, en zo veel andere parameters van een gezonde en veerkrachtige omgeving”, aldus Charles. “Ondertussen raakt ons beleid niet verder dan symptoombestrijding.” 

Bron: Eastern Daily Press

Volg VILT ook via