nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.08.2017 Proefcentrum Pamel zoekt partners voor gronden en serre

De provincie Vlaams-Brabant is nog op zoek naar partners die de gronden en serres van het Proefcentrum Pamel een nieuwe invulling kunnen geven. Nadat de tuinbouwafdeling van COOVI, een school uit Anderlecht, er vertrok in de zomer van 2016, staat een groot deel van de site leeg. Na een oproep in het najaar van 2016 werden nieuwe gebruikers gevonden voor de gebouwen, maar voor de 5.000 vierkante meter serres, een boomgaard van drie hectare en nog eens zeven hectaren aan velden is nog geen nieuwe invulling gevonden.

Het proefcentrum in Pamel, een deelgemeente van Roosdaal, is gespecialiseerd in praktijkgericht onderzoek naar de biologische teelt van aardbeien en kleinfruit. Daarnaast werd tot halfweg 2016 een deel van de gebouwen ook gebruikt door de tuinbouwafdeling van COOVI, maar deze onderwijsinstelling besliste om haar tuinbouwactiviteiten dichter naar Brussel te halen. “We begrijpen dat, maar door het vertrek van de school kwam een groot deel van de gebouwen leeg te staan”, vertelt Monique Swinnen, landbouwgedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant. 

Daarop besliste de provincie om het proefcentrum te ontwikkelen tot een volwaardig plattelandscentrum. De rode draad door dit concept is rurale bedrijven vestigen en faciliteren en expertise rond biologische en duurzame landbouw en natuur- en landschapsonderhoud opbouwen. Daarvoor ging Vlaams-Brabant op zoek naar partners die een passie hebben voor landbouw of het platteland. In afwachting van het aantrekken van nieuwe partners werden in het najaar van 2016 alvast een aantal onderhouds- en aanpassingswerken aan de gebouwen uitgevoerd.

Intussen zijn kandidaten gevonden die de gebouwen willen gebruiken. Zo neemt sociale werkplaats Pro Natura binnenkort zijn intrek in het hoofdgebouw. “Voor vzw Pro Natura is dit een unieke kans om zich te centraliseren. Momenteel bevindt hun hoofdkantoor zich in Halle, maar in Pamel is er meer ruimte om de diensten onder te brengen”, vertelt Swinnen. Ook kleinere verenigingen krijgen een plaatsje op het domein. Onder meer de Pomologische Vereniging en de Pajotse Imkersgilde zullen zich in de komende maanden in het Proefcentrum vestigen.

Voor de 5.000 vierkante meters aan serres, een boomgaard van drie hectare en nog eens zeven hectare proefvelden wordt nog naar een nieuwe bestemming gezocht. “Iedereen kan zich aanmelden”, zegt gedeputeerde Swinnen. “We mikken op mensen die vanuit de biologische hoek iets met de gronden willen doen. Het gaat niet om grote oppervlaktes dus ik denk dat we meer in de richting van startende ondernemingen of particulieren moeten kijken.” 

Meer informatie: Proefcentrum Pamel

Bron: Het Laatste Nieuws/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via