nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.07.2017 Proefrooiingen Vlaamse bewaaraardappelen vallen tegen

Door de droogte lijkt de aardappelopbrengst in Vlaanderen een stuk lager te zullen uitvallen dan gemiddeld. Op basis van proefrooiingen na 100 groeidagen concludeert het Proefcentrum Aardappelteelt (PCA) dat de gemiddelde opbrengst per hectare voor bintje 11 ton lager ligt dan het meerjarige gemiddelde. Voor fontane gaat het gemiddeld om 13 ton per hectare minder. Ook de kwaliteit van vooral bintje lijkt niet optimaal, want op heel wat percelen werd doorwas aangetroffen.

Op basis van proefrooiingen op 11 Vlaamse percelen schat het PCA de gemiddelde bruto-opbrengst per hectare voor bintje op 26 ton na 105 groeidagen. De opbrengst varieert van 15 tot 32 ton per hectare. Het tienjarig gemiddelde na evenveel groeidagen bedraagt 37 ton per hectare. Daarmee ligt de huidige opbrengst 11 ton onder het gemiddelde. Volgens het PCA is een opbrengst van 26 ton per hectare de laagste sinds het jaar 2000. 

De oorzaak van de lage opbrengst is de lange periode van droogte waarmee we geconfronteerd werden. “Met nog een 30-tal groeidagen voor de boeg, zal het er op aankomen om het gewas zo goed mogelijk groen te houden”, stelt het PCA. Naast de opbrengst blijkt ook de kwaliteit van de variëteit bintje wat tegen te vallen. Bij praktisch alle bemonsterde percelen werd doorwas aangetroffen. Op een aantal velden was zelfs meer dan de helft van de primaire knollen aangetast, tot maximaal 68 procent.

Naast bintje werden ook 13 percelen fontane bemonsterd. Daaruit blijkt dat de gemiddelde opbrengst 27 ton per hectare is, met en spreiding tussen 17 en 35 ton per hectare. In 2014 en 2015 werd respectievelijk 40 en 29 ton per hectare gehaald. In 2016 bedroeg de gemiddelde opbrengst van fontane na 100 groeidagen 42 ton per hectare. De kwaliteit van deze aardappelvariëteit is wel relatief goed. Doorwassymptomen zoals scheuten, popperigheid of secundaire knollen komen heel wat minder voor dan bij bintje.  

Meer informatie: Proefcentrum Aardappelteelt

Bron: PCA

Volg VILT ook via