nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.09.2017 Professor fiscaal recht bepleit een 'koetaks'

Na de autoloze zondag participeert Vlaanderen nog tot en met vrijdag aan de Week van de Mobiliteit. Professor fiscaal recht Michel Maus (VUB) koppelt er een opiniestuk aan vast, waarin hij een belasting op koeien (begrijp: methaanuitstoot) bepleit naar het voorbeeld van de taksen op auto’s. De inschrijvingstaks en jaarlijkse verkeerstaks houden rekening met de CO2-uitstoot van het voertuig. Aangezien methaangas het tweede schadelijkste broeikasgas is, lijkt het Maus logisch dat ook methaan belast wordt zodat de omvang van de veestapel daalt.

Volgens Michel Maus zou het goed zijn mocht de overheid een fiscaal beleid voeren om de uitstoot van methaan te reduceren. De professor fiscaal recht staat een belasting op koeien voor omdat de methaan die vrijkomt door het verteringsproces van herkauwers het tweede schadelijkste broeikasgas is. “CO2 is verantwoordelijk voor de helft van het broeikaseffect, maar het zou verkeerd zijn van de overheid om het beleid enkel op CO2 af te stemmen want dat is natuurlijk niet het enige broeikasgas”, schrijft Maus in een opiniestuk voor Radio 1.

Indien de overheid een fiscaal beleid wil voeren om de CO2-uitstoot van auto’s te reduceren door in functie van hun uitstoot de aftrek van auto-gerelateerde kosten te verminderen of de autobelastingen te verhogen, dan moet de overheid ook een fiscaal beleid voeren om de uitstoot van methaan te reduceren. Dat standpunt verdedigt de fiscale expert. “Hoe zal u zich afvragen? Wel simpel, door koeien te gaan belasten. Volgens de FOD Economie telde ons land in 2015 in totaal maar liefst 2,5 miljoen runderen, waardoor meteen ook de omvang van het probleem duidelijk wordt. Andere landen zoals Denemarken, Ierland en Nieuw-Zeeland zijn hiermee bezig”, bezweert Maus.

Methaan is 34 keer sterker dan CO2, maar het verblijft minder lang in de atmosfeer dan CO2, 12 jaar tegenover 100 tot 200 jaar voor CO2. Terwijl voor andere sectoren die het klimaat belasten CO2 het belangrijkste broeikasgas is, weegt methaangas (58% van de emissie in CO2-equivalenten) het zwaarst door voor landbouw, gevolgd door lachgas (31%) en slechts 11 procent aandeel voor CO2. Het grootste deel (60%) van de methaanemissie van de Vlaamse landbouw is afkomstig van fermentatie in de pens van de koeien. Daarnaast komt 30 procent van de methaanemissies uit mestopslag (20% varkensmest en 10% rundermest).

Met de reductie van de methaanuitstoot door de veestapel is men in Vlaanderen wel degelijk bezig, niet via het fiscaal beleid maar wel via landbouwonderzoek dat moet resulteren in minder uitstoot op koe-niveau. Vorig jaar maakte landbouwonderzoeksinstituut ILVO bekend dat de uitstoot omlaag kan door aan het voederrantsoen te sleutelen. Zo zijn er voederadditieven die de methaanuitstoot met 10 tot 15 procent kunnen reduceren. ILVO beschikt over gasuitwisselingskamers waarin één koe kan plaatsnemen zodat de invloed van een additief of andere rantsoenwijziging op de emissie gemeten kan worden.

Landbouw is in het klimaatdebat een buitenbeentje omdat er bij natuurlijke processen zoals vertering en bodembewerking altijd broeikasgassen zullen vrijkomen.

Bron: Radio 1 / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via