nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.11.2015 Raad van State formuleert bedenkingen poldergrasland

De Vlaamse regering heeft de kaart van de waardevolle historisch permanente poldergraslanden definitief goedgekeurd. Eerder dit jaar bereikte de regering na meer dan 20 jaar een akkoord in het netelige dossier. Van de 12.000 hectare kustpoldergraslanden zullen er ruim 8.000 bescherming krijgen. Een kleine 5.000 ha is beschermd via de natuurregelgeving, een goede 3.000 ha via de landbouwregelgeving. Ondertussen liet ook de Raad van State zijn licht schijnen over de nieuwe regeling, wat door oppositiepartijen Groen en sp.a aangegrepen wordt om opnieuw hun kritiek op het akkoord te ventileren.

Nadat minister Joke Schauvliege het poldergraslanddossier in juli in een stroomversnelling bracht en een akkoord op tafel legde over de bescherming van 12.000 hectare waardevolle poldergraslanden, keurde de Vlaamse regering dat akkoord nu ook definitief goed. Maar ook de Raad van State nam het bereikte akkoord onder de loep en formuleerde enkele opmerkingen. De Raad vraagt zich in zijn advies af waarom bepaalde graslanden worden uitgesloten van bescherming onder de natuurwetgeving. De regering moet dat verschil kunnen verantwoorden, oordeelt de Raad, anders zou het gelijkheidsbeginsel in het gedrang komen. 

Omdat het advies van de Raad van State niet openbaar is, konden we niet nagaan hoe de Raad zijn opmerkingen precies formuleert. Parlementsleden Bart Caron (Groen) en Steve Vandenberghe (sp.a) lezen in het advies een bevestiging van de kritiek die zijzelf, maar ook de natuurbeweging, eerder al uitten. Zo had Caron kritiek op de keuze om een deel van de graslanden te beschermen via het landbouwbeleid en niet via het natuurdecreet. “Daardoor zijn die graslanden minder goed beschermd dan onder het natuurdecreet”, aldus Caron.

Verder haalt Caron ook nog een passage uit de opmerkingen van de Raad aan waaruit zou blijken dat de beslissing te laat werd genomen. “Decretaal had de regering binnen 210 dagen na de begindatum van het openbaar onderzoek de kaart van de historisch permanente graslanden definitief moeten vaststellen. Het onderzoek startte op 13 oktober 2014. Die termijn is met bijna 200 dagen overschreden”, aldus Caron. “Door de graslanden een verschillende behandeling te geven, zet de regering de deur open voor juridische betwistingen”, voegt Steve Vandenberghe van sp.a daar aan toe.

Vanuit N-VA-hoek klinkt een gematigder geluid. “Ik zou zowel aan de landbouw- als aan de natuurverenigingen willen vragen om de regeling een kans te geven en te kijken hoe een en ander verloopt”, aldus Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele. “De Vlaamse regering heeft afgesproken dat er in 2018 hoe dan ook een evaluatiemoment komt. Ik had liever gezien dat alles via de natuurregelgeving beschermd zou worden, maar dit is een eerbaar compromis.”

Vandaele vraagt van de regering wel een extra motivering om zeker te zijn dat het gelijkheidsbeginsel niet wordt geschaad, zonder dat daarvoor heel het akkoord op de helling komt te staan. “Elke regeling kan je natuurlijk aanvechten en dat kan ook hier, maar ik vrees dat dit niet verstandig zou zijn”, aldus Vandaele.

Bron: Belga

Beeld: Regionaal Landschap Ijzer & Polder

Volg VILT ook via