nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.02.2016 Raad van State sluit 'fazantenachterpoortje'

Vogelbescherming Vlaanderen haalt zijn gram in verband met het uitzetten van fazanten. In 2002 velde de Raad van State op verzoek van de natuurvereniging een arrest waardoor het uitzetten van fazanten verboden werd. Een jaar later werd in de wetgeving geschreven dat jagers eieren van fazanten uit nesten mogen halen als die bedreigd worden door landbouwwerkzaamheden. De jongen mogen in gevangenschap gekweekt worden en weer uitgezet. In het Jachtvoorwaardenbesluit van 2014 staat dat nog altijd, maar de Raad van State vernietigt nu het desbetreffende artikel. De wetgever wou het voortbestaan van de fazant garanderen maar volgens Vogelbescherming Vlaanderen werkte deze achterpoort het massaal uitzetten gekweekte fazanten in de hand.

"Malafide jagers zullen zich niet langer achter een achterpoortje in de jachtwetgeving kunnen verbergen als ze in gevangenschap gekweekte fazanten in de natuur loslaten." Dat schrijft Vogelbescherming Vlaanderen op zijn website naar aanleiding van een arrest van de Raad van State van 11 februari over het Jachtvoorwaardenbesluit. Het zogeheten 'fazantenachterpoortje' werd volgens Vogelbescherming Vlaanderen in 2003 gecreëerd door toenmalig minister van Leefmilieu en Landbouw Ludo Sannen (Agalev). De Raad van State had een jaar eerder op verzoek van Vogelbescherming Vlaanderen een arrest geveld waardoor het uitzetten van fazanten verboden werd.

"De maatregel bestaat reeds een vijftiental jaar, met als doel het voortbestaan van de fazant als soort te garanderen", zegt Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege in een reactie. "De Raad van State oordeelt nu dat het risico op het verdwijnen van de soort onvoldoende is bewezen. Ik zal daarom opdracht geven aan INBO om dit te onderzoeken en hier duidelijkheid over te scheppen."

Artikel 65 van het Jachtvoorwaardenbesluit liet toe dat eieren van fazanten uit nesten kunnen worden gehaald als die bedreigd worden door landbouwwerkzaamheden. Die eieren mochten dan kunstmatig worden uitgebroed om de jongen in gevangenschap op te kweken en ze vervolgens in hetzelfde jaar uit te zetten in hetzelfde jachtterrein als waar de eieren werden verzameld. Vogelbescherming Vlaanderen had de Raad van State in 2014 verzocht om die afwijkingsregel te vernietigen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt volgens het administratief rechtscollege duidelijk dat voorheen het uitzetten gebeurde voor de jacht, maar dat dit nu moet gebeuren "voor het behoud van de soort".

"Het uitzetten van fazanten en ander wild om er nadien doodleuk op te knallen is in strijd met het basisprincipe van het Jachtdecreet uit 1991, namelijk het verstandig gebruik van wildsoorten en hun leefgebieden", aldus Vogelbescherming Vlaanderen. De natuurvereniging denkt dat het voor de verbaliserende instanties zoals de Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos nu makkelijker wordt om de wetgeving te handhaven.

Hubertus Vereniging Vlaanderen informeert op zijn beurt de achterban over het arrest van de Raad van State. “De Raad hernieuwt eerdere rechtspraak en preciseert dat het redden van de nesten per definitie plaatsgebonden is. Uit de regelgeving zou moeten blijken dat de soort in gevaar is alvorens een afwijking op het uitzetverbod kan worden toegestaan.” Via de website van de jagersvereniging komen we te weten dat niet alleen de regeling voor het rapen van fazanteneieren werd vernietigd. Hetzelfde gebeurde met de bepalingen die de bijzondere jacht op onder meer het everzwijn regelen.

In afwachting van een beslissing van de Vlaamse regering is geen bijzondere jacht op waterwild, grofwild en overig wild meer mogelijk. Het gebruik van kunstlicht voor het ‘s nachts bejagen van everzwijn mag evenmin, aangezien dit verbonden was aan de bijzondere jacht. Vogelbescherming Vlaanderen kreeg niet over de ganse lijn gelijk. Zo aanvaardt de Raad van State het gebruik van lokaas in kastvallen bij bestrijding van soorten. Ook de kritiek op de patrijsjacht werd verworpen.

Hubertus Vereniging Vlaanderen, die tussenkwam in de procedure bij de Raad van State, gaat er bij de Vlaamse regering op aandringen om het Jachtvoorwaardenbesluit zo snel mogelijk te herstellen. Vorig jaar heeft de organisatie hetzelfde gedaan toen artikel 7 van het Jachtopeningsbesluit, dat de openingstijden voor de bijzondere jacht vastlegde, werd vernietigd. Dit heeft toen vrij snel geresulteerd in een nieuwe regeling.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via