nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

05.05.2017 Rechter torpedeert Nederlands plan voor minder koeien

De fosfaat in dierlijke mest werkt hoe langer hoe meer beperkend bij de afzet van mest. Vlaamse melkveehouders weten dat, maar ze kunnen zich wellicht niet inbeelden voor hoeveel onrust dit nutriënt zorgt bij hun Nederlandse collega’s. Vanwege een nationaal fosfaatplafond waar het behoud van de derogatie van afhangt, trad de overheid doortastend op. In de loop van het jaar moeten maar liefst 160.000 koeien afvloeien. Lastig voor alle boeren, maar vooral een drama voor wie recent uitbreidde maar de nieuwe stal niet vol dieren mag zetten. Een aantal melkveehouders stapten naar de rechtbank in Den Haag. Ze haalden daar hun slag thuis zodat het hele fosfaatbeleid op de helling staat.

In maart is in Nederland het fosfaatreductieplan in werking getreden. Melkveehouders moeten het aantal koeien op hun bedrijf verminderen tot het niveau van 2 juli 2015. Slagen ze daar niet in, dan moeten ze een forse heffing betalen. Melkveehouders die ten tijde van de referentiedatum al geïnvesteerd hadden in de uitbreiding van hun bedrijf vinden dat ze onredelijk hard getroffen worden. Zij bouwden een grotere stal en kochten grond omdat de politiek aangaf dat grond een vereiste was voor de verdere ontwikkeling van hun melkveebedrijf.

Bij de start van 2015 waren de regels rond grondgebonden groei ingevoerd. Een jaar later werden deze melkveehouders onaangenaam verrast door de introductie van fosfaatrechten en de beperking van de veestapel. Met een stal die niet volledig benut wordt, kunnen zij hun financiële verplichtingen niet nakomen. Enkele tientallen zwaar getroffen melkveehouders spanden een kort geding aan bij de rechtbank in Den Haag.

De rechter oordeelt nu dat de fosfaatreductieregeling de eisers een onevenredige last oplegt omdat zij op 2 juli 2015 al investeringen hadden gedaan voor de uitbreiding van hun bedrijf. De regeling was niet voorzienbaar en biedt geen enkele compensatie, aldus de rechtbank. Bioboeren worden er extra door benadeeld omdat zij niet bijdragen aan het fosfaatoverschot.

De uitspraak geldt voorlopig alleen voor de eisers in de procedure. Hun advocaat gaat de Nederlandse staatssecretaris nu vragen of hij een aanleiding ziet om de fosfaatreductieregeling in te trekken. Melkveehouders die in een soortgelijke situatie verkeren, krijgen de raad om zo nodig hun gelijk voor de rechtbank te halen.

Bron: AgriHolland

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via