nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.11.2018 Recordhoeveelheid broeikasgassen in atmosfeer

De hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer heeft vorig jaar opnieuw een recordhoogte bereikt. Dat blijkt uit cijfers die de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in hun jaarlijks rapport publiceerde. Volgens de organisatie zijn er geen aanwijzingen voor een ommekeer. "De wetenschap is duidelijk”, zegt WMO-secretaris-generaal Petteri Taalas. “Zonder snelle bezuinigingen op CO2 en andere broeikasgassen zal klimaatverandering steeds destructievere en onomkeerbare gevolgen hebben voor het leven op aarde. Het raamwerk voor actie is bijna gesloten."

Uit het WMO Greenhouse Gas Bulletin bleek dat de gemiddelde concentratie koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer in 2017 steeg naar 405,5 ppm (parts per million). “Een jaar eerder ging het nog om 403,3 ppm”, klinkt het. Daarnaast namen vorig jaar ook de concentraties methaan (CH4) en stikstofdioxide (N20) toe. Daarnaast lijkt ook CFC-11, één van de industriële CFK's (chloorfluorkoolstofverbindingen), opnieuw aan een opmars bezig, ondanks een internationaal moratorium op de productie ervan. “Voorlopig is er nog geen duidelijke verklaring voor de toename. De meest waarschijnlijke uitleg is dat de stof, die ook schadelijk is voor de ozonlaag, nog altijd geproduceerd wordt in het oosten van Azië”, stelt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).

"De laatste keer dat er op aarde een vergelijkbare CO2 -concentratie aanwezig was, was drie tot vijf miljoen jaar geleden”, zegt WMO-secretaris-generaal Petteri Taalas. “Toen was het wereldwijd wel twee à drie graden warmer en lag het zeeniveau 10 tot 20 meter hoger dan nu.” Volgens WMO is het tijd voor actie. “Zonder een snelle afname van CO2 en andere broeikasgassen, zal de klimaatverandering in toenemende mate destructieve en onomkeerbare gevolgen hebben voor het leven op aarde.”

Ondertussen buigt de Vlaamse regering zich nog over de ambitie van de Europese Commissie om tegen 2050 een klimaatneutrale EU te realiseren. Tegen 2050 zal de EU dan netto geen broeikasgassen meer mogen uitstoten, dat staat in het voorstel van de Europese Commissie voor een langetermijnstrategie op het vlak van klimaat. In antwoord op vragen in het Vlaams Parlement zegt minister Joke Schauvliege dat die Europese ambitie besproken zal worden in de schoot van de Vlaamse regering.

De regeringspartners bereikten afgelopen zomer een akkoord over een Vlaams klimaat- en energieplan. Dat plan bevat een waslijst aan ingrepen die ervoor moeten zorgen dat Vlaanderen een pak energie-efficiënter wordt, meer hernieuwbare energie gebruikt en dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 daalt met 35 procent. Maar de nieuwe Europese ambities tegen 2050 gaan dus nog een stap verder. “Ik deel die ambitie”, aldus Vlaams minister Schauvliege. “Ik vind ook dat we ervoor moeten gaan. We moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet meer dan 1,5 graden opwarmt.” Volgens haar moet de Vlaamse regering zich ook 'enten op de grote ambitie vanuit Europa'. De kwestie moet nog besproken worden in de schoot van de regering.

Meer info over het rapport van WMO vind je in dit filmpje.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Volg VILT ook via