nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.03.2016 Recordomzet en nieuw logo voor Coöperatie Hoogstraten

Met een recordomzet in 2015, een nieuwe naam en huisstijl en een aantal bouwprojecten in de steigers is de veiling in Hoogstraten helemaal klaar voor de toekomst. “Afgelopen jaar realiseerden we een productomzet van 220 miljoen euro, een absoluut record. Tomaat, aardbei en paprika blijven in volume de belangrijkste producten, maar daarnaast willen we ook sterker gaan inzetten op onze specials en op kersen”, zei commercieel directeur Jan Engelen naar aanleiding van de seizoenstart 2016. De veiling zal voortaan ook onder de naam Hoogstraten door het leven gaan. Een nieuw logo moet de dynamiek van de veiling en het streven naar kwaliteit beter in de verf zetten.

Met nog 240 telers-coöperanten geeft Hoogstraten de indruk een kleine veiling te zijn, maar op vlak van areaal en productie is ze dat zeker niet. “Op ruim 30 jaar tijd daalde het aantal telers dat aangesloten is bij onze veiling van 4.000 naar 240, maar het areaal en de productie gingen wel de hoogte in. De laatste tien jaar zijn we in omzet verdubbeld”, aldus Engelen. In 2015 realiseerde de veiling een productomzet van 220 miljoen euro. Worden er diensten, verpakkingsmateriaal en andere bronnen van inkomsten meegerekend, dan gaat het zelfs om een omzet van 269 miljoen euro.

Ook afgelopen jaar maakte de veiling haar naam als grootste aardbeienveiling van het land waar. In totaal werden er 33 miljoen kilo aardbeien geveild. Andere topproducten van Hoogstraten zijn tomaten (85 miljoen kg) en paprika (29 miljoen kg). Het volume dat de veiling in 2015 verhandelde, ligt daarmee ruim boven 150 miljoen kilo. Andere niches waar Hoogstraten zich verder in wil profileren, zijn enerzijds specials en anderzijds kersen. In het gamma van specials zitten onder meer 16 variëteiten tomaten waarvan Coeur de Boeuf en Kumato tot de bekendste behoren, pikante pepers, mini-komkommers en ronde courgettes.

“In 2005 is de veiling gestart met een areaal van één hectare speciale tomaten, ondertussen gaat het al om 75 hectare van het totale tomatenareaal van 160 hectare. Al drie jaar op rij verdubbelde het areaal”, vertelt de commercieel directeur. Een andere niche waar sinds vorig jaar wordt op ingezet, is de kersenteelt. “Tot afgelopen jaar hadden we er geen ervaring mee. De vijf ton die onze telers in 2015 hebben geteeld, hebben we goed in de markt kunnen zetten. We verwachten dan ook dat de aanvoer dit jaar stijgt tot 35 ton.” Volgens Engelen kiezen vooral aardbeitelers op zoek naar diversificatie voor deze nieuwe teelt. Het gaat om overkapte kersenteelt en die biedt onder meer het voordeel dat de kersen vroeg op de markt kunnen afgezet worden, dat ze volledig kunnen uitgroeien en bijgevolg dikker en mooier van kleur zijn.

Voor 2016 verwacht de veiling een algemene stijging van het productieareaal. De grootste stijging zit er aan te komen voor komkommers. Het areaal zou er stijgen tot 10,8 hectare, een stijging van bijna 18 procent. Het tomatenareaal zal wellicht stijgen met 3,6 procent tot bijna 160 hectare. Voor paprika (98,8 ha) en courgette (12,3 ha) gaat het om een toename die lager ligt dan één procent. Ook voor het belangrijkste product van Hoogstraten, aardbeien, verwacht Engelen min of meer een status quo. In totaal gaat het om 964 hectare waarvan ongeveer een derde wordt geteeld in volle grond.

Om die continue groei te kunnen opvangen, werd in 2015 gestart met een aantal bouwprojecten. In april zal Hoogstraten een nieuwe inpakafdeling van 5.500 m² in gebruik nemen. De nieuwe inpakinstallatie voldoet aan de hoogste eisen en zal vooral gebruikt worden voor het inpakken van aardbeien, paprika’s en tomaten. In mei moet ook een nieuwe loods opgeleverd worden die zal verhuurd worden aan de Groep Achiel de Witte, één van de grootste klanten van Hoogstraten.

Tot slot zal er in 2016 ook geïnvesteerd worden in zonnepanelen. In totaal zullen er 3.180 zonnepanelen op de daken van de veiling gelegd worden, goed voor een totale opbrengst van 1,12 megawatt. Samen met de vroeger geplaatste zonnepanelen zal de coöperatie zo voor 22 procent zelf kunnen voorzien in de eigen energiebehoefte. “Dat lijkt weinig, maar de veiling is dan ook een grootverbruiker van energie”, legt Engelen uit. “Vooral de bewaring van miljoenen aardbeiplanten van onze telers vraagt veel energie. Gedurende de hele winter worden ze gekoeld tot een temperatuur van nul tot één graad.”

Daarnaast gaat Hoogstraten in 2016 ook werk maken van het uitrollen van de nieuwe huisstijl. In 2013 werd er gestart met een denkoefening over de toekomstige strategie van de veiling. Samen met een extern bureau werd de volledige organisatie tegen het licht gehouden. De kernwaarden werden bepaald en van daaruit werd de branding en de huisstijl opnieuw bekeken. Waar de veiling het verleden drie merken had, Hoogstraten voor de aardbeien, Flandria voor de groenten en Specialty Street voor de specials, wordt er voortaan gekozen om alles te vermarkten onder de naam Hoogstraten.

Omdat de veiling sterk op export is gericht (ruim 70% wordt afgezet buiten onze landsgrenzen), werd ervoor geopteerd om enkel Hoogstraten te behouden als merknaam en ‘Veiling’ in de naam te laten vallen. Als baseline werd gekozen voor ‘Home of Quality’. “Meer dan ooit wil onze coöperatie een kwaliteitsreferentie zijn en een expert in groenten en fruit. Met het nieuwe logo, een blad waarbij de nerven de letter H vormen, willen we tonen dat het merk Hoogstraten een betrouwbare en flexibele partner binnen de sector is”, licht Engelen toe. Per productgroep krijgt het logo een andere kleur en wordt de Engelse naam voor het product toegevoegd.

Ook de maatschappelijke zetel verandert van naam: Veiling Hoogstraten wordt Coöperatie Hoogstraten cv. “Het woord coöperatie moet onze verbondenheid met de telers weergeven. Deze naam dekt ook beter de lading en hij is internationaler herkenbaar. Bovendien is ook onze rol veranderd, want klokverkoop maakt steeds meer plaats voor bemiddeling”, vertelt de commercieel directeur tijdens de seizoenstart van Hoogstraten. Naar jaarlijkse gewoonte werd de seizoenstart opgeluisterd door de verkoop van de eerste kist aardbeien van het seizoen voor het goede doel. Delhaize kocht de aardbeien voor 4.000 euro. Dat bedrag werd door Coöperatie Hoogstraten verdubbeld, waardoor er 8.000 euro aan Rode Kruis Vlaanderen werd geschonken.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via