nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.07.2017 Regering verhoogt suikertaks op frisdranken

Tijdens de recente begrotingscontrole heeft de federale regering beslist om de taks op zoete dranken te verhogen. Sinds 2016 betalen we al enkele eurocenten meer voor frisdranken en nu worden cola en limonade opnieuw wat duurder. Deze gezondheidstaks moet 75 miljoen euro in het laatje brengen, wat zou neerkomen op een prijsstijging van ongeveer twee cent per blikje. De frisdrankensector vreest voor zware economische gevolgen en grensaankopen.

Bij de onderhandelingen over de taxshift besliste de regering eind 2015 een suikertaks in te voeren. In een eerste stap werden de accijnzen op frisdranken verhoogd. Daardoor werd een blikje één cent duurder, een grote fles drie cent. In principe zou vanaf 2017 een echte suikertaks worden ingevoerd op alle suikerproducten, maar bij de onderhandelingen in december vorig jaar over de programmawet, waarin de begrotingsmaatregelen staan, besliste de regering-Michel daarvan af te zien.

Bij de jongste begrotingscontrole is die suikertaks op frisdranken nu opnieuw de hoogte in gegaan. Dat zou 75 miljoen euro extra inkomsten moeten opbrengen. Ter vergelijking: nu brengt de suikertaks zo’n 40 miljoen euro op. “De uitbreiding is opvallend”, zo schrijft De Standaard, “omdat experts twee jaar geleden al waarschuwden voor de beperkte impact op de gezondheid. Een suikertaks kan niet werken als het louter een fiscale maatregel is, zo klonk het toen.”

Experts menen dat zo'n taks alleen zin heeft als de opbrengsten gebruikt worden om gezondere voeding goedkoper te maken en een preventiebeleid te voeren. Ook zou frisdrank minstens 20 procent duurder moeten worden, wil ze een echte gedragsverandering uitlokken.

De frisdrankensector is alvast niet te spreken over de maatregel van de regering. “Er wordt gekozen voor een gemakkelijkheidsoplossing. De fiscaliteit is allesbehalve een instrument om de economie te versterken”, klinkt het. De Belgische vereniging van producenten van waters en frisdranken (VIWF) vreest zware economische gevolgen voor de drankensector. "De grote fiscale druk doet de effecten van de taxshift volledig teniet en tast de rendabiliteit en de productiviteit van de bedrijven aan. Op termijn zal dit ongetwijfeld ook een impact hebben op de tewerkstelling", zo luidt de reactie.

De sectororganisatie vindt het ook jammer dat de regering geen lessen heeft getrokken uit de fouten die volgens haar in het verleden zijn gemaakt. "Het gevolg van de vorige accijnsverhoging op frisdranken in januari 2016 was een stijging met 12 procent van de grensaankopen", luidt het. "De inkomsten zijn fors lager uitgevallen dan verwacht als gevolg van de sterke daling van de verkoop in België."

Bron: Belga/De Standaard/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via