nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.01.2017 Rekenkamer: "EU doet te weinig aan voedselverspilling"

De maatregelen van de Europese Unie om voedselverspilling tegen te gaan, zijn te versnipperd en onregelmatig. Het probleem wordt nu op het bord van de lidstaten geschoven, terwijl de Commissie het beleid veel beter zou moeten coördineren. Dat stelt de Europese Rekenkamer in een dinsdag verschenen rapport. De recente oprichting van een Europees platform tegen voedselverspilling vormt volgens de controleurs geen oplossing.

Wereldwijd gaat naar schatting ongeveer een derde van voor mensen bedoeld voedsel verloren, met enorme economische en milieukosten. Vooruitgang boeken op dit vlak werd tot nu toe belemmerd door het ontbreken van een gemeenschappelijke definitie van ‘voedselverspilling’ en het ontbreken van een overeengekomen uitgangswaarde waaraan de nagestreefde afname wordt afgemeten, aldus het Rekenhof.

De EU-landen, het Europees Parlement en de G20 hebben herhaaldelijk opgeroepen tot een krachtiger rol voor Brussel. Veel eerdere aanbevelingen zijn echter genegeerd of maar deels doorgevoerd. "Door zich te richten op het opzetten van een platform mist de Commissie weer een kans om het probleem doeltreffend aan te pakken. Wat we nu nodig hebben, is een betere afstemming van het bestaande beleid, een betere coördinatie en een duidelijke beleidsdoelstelling om voedselverspilling te verminderen", aldus Rekenkamerlid Bettina Jakobsen.

Zij hekelt dat eerdere aanbevelingen aan het adres van Europa genegeerd werden, of slechts gedeeltelijk aanvaard. Ontwerpen van wetgeving schuiven het probleem volgens Jakobsen door naar de lidstaten. Zij stelt onder meer voor om juridische en andere obstakels voor voedselschenkingen weg te nemen. De nadruk moet bovendien liggen op het voorkomen van verspilling, niet alleen bij supermarkten en de industrie, maar ook in de landbouw en visserij. "De baten van het voorkomen van verspilling zijn groter dan de kosten die moeten worden gemaakt bij de aanpak ervan achteraf", stelt de Rekenkamer.

In een reactie op het rapport erkent de Europese Commissie dat er maatregelen tegen voedselverspilling nodig zijn. De eigen aanpak bestaat uit het ondersteunen van de marktpartijen bij hun inspanningen in de strijd tegen verspilling. Met het EU-platform wordt ook het uitwisselen van beste praktijken beoogd, en het evalueren van de geboekte vooruitgang.

Specifiek over de rol van landbouw zegt de Commissie dat de verspilling op het niveau van de primaire productie beperkt is. Bij de voorbereiding van het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid zal er niettemin aandacht voor zijn. Verder doet men in Brussel nog de toezegging om de EU-wetgeving te verduidelijken zodat het schenken van voedsel eenvoudiger kan.

Meer info: Europese Rekenkamer

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Flickr - J. Bloom

Volg VILT ook via