nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.06.2017 Resolutie voor behoud gewasbescherming in EAG strandt

Een resolutie van de landbouwcommissie in het Europees Parlement kreeg tijdens de plenaire zitting niet de steun van de vereiste meerderheid. De Europese koepel van milieu- en natuurorganisaties Birdlife slaakt een zucht van opluchting en zegt dat “de natuur het won van pesticiden”. Ook een organisatie als Greenpeace reageert bijzonder snel en opgelucht. Met de resolutie wilden landbouwgezinde Europarlementsleden verhinderen dat de Europese Commissie via een gedelegeerde handeling het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verbood in ecologisch aandachtsgebied (EAG). In plaats van ‘administratieve vereenvoudiging’ leek dat vooral een toegift aan de sterk aandringende milieubeweging.

De resolutie van Europarlementsleden Albert Dess en John Agnew kreeg in het Europees Parlement 363 stemmen achter zich, wat er 13 te weinig zijn voor de vereiste meerderheid. Het zijn de milieuorganisaties die daar ruchtbaarheid aan geven, hoewel het een landbouwtopic betreft. Eén waar zij zich in vastgebeten hebben want de resolutie was erop gericht om het pesticidenverbod in ecologisch aandachtsgebied terug te schroeven.

Sinds de laatste hervorming van het Europees landbouwbeleid dienen landbouwers met meer dan 15 hectare bouwland vijf procent daarvan in te richten als ecologisch aandachtsgebied. Dat kan door groenbedekkers te zaaien als nateelt – wat onder boeren de populairste want meest laagdrempelige invulling is – maar het kan ook door vlinderbloemigen te telen of maatregelen te nemen die de biodiversiteit en het landschap versterken (perceelranden, houtkanten, grachten onderhouden, enz.).

Van een pesticidenverbod in ecologisch aandachtsgebied was bij de hervorming in 2013-2014 geen sprake. De Europese Commissie zette Parlement en lidstaten min of meer buiten spel door het verbod in februari van dit jaar op te nemen in een gedelegeerde handeling die voorts vooral maatregelen bevat die het landbouwbeleid vereenvoudigen. Eigen aan zo’n gedelegeerde handeling is dat ze in zijn geheel te nemen of te laten is.

Over de nood aan administratieve vereenvoudiging is iedereen het eens zodat de Commissie de andere EU-instellingen voor het blok zet. Eind mei liet de landbouwcommissie in het Europees Parlement via een resolutie verstaan dat gewasbeschermingsmiddelen verbieden in ecologisch aandachtsgebied een bijzonder slecht idee is. Zo’n verbod zou boeren kunnen afschrikken om vlinderbloemigen te telen, en dat is net het tegenovergestelde van wat Europa beoogt.

Voor de milieu- en natuurbeweging is dit een princiepskwestie en dan lijkt het al snel absurd dat boeren pesticiden mogen gebruiken op een strook grond waarvoor ze een vergroeningspremie krijgen. Koepelorganisatie Birdlife reageert dan ook opgelucht dat de resolutie niet goedgekeurd is door het voltallige Parlement, en dus geen stokken in de wielen van de gedelegeerde handeling van de Commissie kan steken.

“Studies tonen aan dat de vergroening faalt, deels omdat er pesticiden gespoten mogen worden in het ecologisch aandachtsgebied. De Europese Commissie wil dat rechtzetten en we zijn blij dat het Parlement dat erkent”, laat Trees Robijns van Birdlife Europe optekenen. Wel heeft men het er moeilijk mee dat het om een minderheid in het Europees halfrond gaat, die weliswaar voldoende groot was om de resolutie tegen te houden.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via