nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.09.2017 Respect voor trage wegen werkt in twee richtingen

De discussie over statiegeld als oplossing voor het zwerfvuilprobleem is nog onbeslist, maar daar wachten een aantal gemeenten niet op om er via sensibilisering wat aan te doen. Steenokkerzeel en Linter plaatsten, in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en de campagne ‘Mooimakers’, infopanelen. In Linter zijn het er zo maar eventjes 18, want het uitgebreide netwerk van trage wegen trekt behalve recreanten helaas ook zwerfvuil aan. Dat getuigt van weinig respect voor het mooie landschap, en voor de boeren die aanvaarden dat trage wegen opnieuw opengesteld worden.

Samen met Steenokkerzeel stapte Linter als ‘pilootgemeente’ in een proefproject van de provincie Vlaams-Brabant. Het doel van dit project was het opmaken van een actieplan voor de openstelling van trage wegen, en dit in nauw overleg met omwonenden. Ook de landbouwsector zat mee rond de tafel. Sindsdien worden trage wegen die afgesloten waren, of volledig dichtgegroeid, opnieuw opengesteld. Recreanten en schoolkinderen maken er dankbaar gebruik van zodat trage wegen hun oude functie van prettige en veilige verbindingsweg weer vervullen.

“De gemeente Linter heeft inmiddels 38 trage wegen in beheer. Daar komen er binnenkort nog drie bij en die dwarsen alle drie een landbouwperceel”, zegt Wim Sprimont, hoofd van de technische dienst. Er is geïnvesteerd in aangepast materiaal zodat de trage wegen vijf- tot zesmaal per jaar gemaaid kunnen worden en er netjes bij liggen. Op begrip van de plaatselijke landbouwers kan de gemeente Linter rekenen. Sprimont: “We zijn er ons bewust van dat die trage wegen over andermans grond lopen, en grond de broodwinning van de boer is. Daarom zaaien we trage wegen die een landbouwperceel dwarsen niet in met gras, maar laten we toe dat de boer zijn perceel in één blok blijft bewerken. Wij maaien een doorgang in het landbouwgewas voor de gebruikers van de trage weg.”

Waar de aangelanden wel moeite mee hebben, is het zwerfvuil dat opduikt vlakbij een trage weg. Langs drukkere autowegen is het een gekend fenomeen, maar ook de recreant die komt wandelen of fietsen in Linter toont te weinig respect voor het landschap waarvan hij of zij zelf graag geniet. Gedeputeerde Monique Swinnen, verantwoordelijk voor landbouw in Vlaams-Brabant, toont de ‘oogst’ van een kort stukje trage weg: twee drankblikjes en een aansteker. De blikjes zijn versnipperd door de klepelmaaier van de technische dienst die de trage weg onderhoudt. Vlijmscherp ogen de metalen randen zodat iedereen begrijpt hoe gevaarlijk zo’n blikje kan zijn wanneer het in een weide belandt. Wordt het mee gemaaid en ingekuild, dan is het gevaar niet ondenkbeeldig dat een koe een pijnlijke dood tegemoet gaat.

“In buurgemeente Kortenaken zijn op die manier al koeien om het leven gekomen”, weet Marc Wijnants, burgemeester van Linter. Hij ziet de infopanelen die sensibiliseren als een verlengstuk van het trage-wegen-project. Aan het nut en de noodzaak ervan twijfelt de burgemeester niet: “Auto- en vrachtwagenbestuurders gooien drankblikjes schijnbaar achteloos door het raam. Wandelaars of fietsers doen hetzelfde op trage wegen, terwijl ze fier zouden moeten zijn op het landschap waarvan ze zelf genieten. Langs verkavelingswegen is ook sluikstorten een probleem want je vindt er oude tv’s en zetels die gedumpt worden door de eigenaars.”

Linter weet zich gesteund door de provincie Vlaams-Brabant en door het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil ‘Mooimakers’, dat uitgaat van OVAM, Fostplus en de steden en gemeenten verenigd in VVSG. Op de Mooimakers-website kunnen andere gemeenten soortgelijke infopanelen bestellen, die overlast door hondenpoep en zwerfvuil helpen voorkomen. Linter en Steenokkerzeel plaatsten nog andere, mooi vormgegeven infopanelen waarin het logo van de provincie Vlaams-Brabant uitgesneden is. Als de reacties positief zijn, zullen ook deze panelen breder beschikbaar worden gesteld.

Gedeputeerde Swinnen: “De infopanelen doen meer dan alleen sensibiliseren rond zwerfvuil. We vragen eigenaars van honden om hun huisdier aan de leiband te houden en de hondenpoep op te ruimen. Loopt de trage weg langs een fruitperceel, dan kan het verleidelijk zijn om een rijpe appel of peer te plukken. Uit respect voor de teler vragen we om ook dat niet te doen. Omdat perceelranden die beheerd worden in functie van akkervogels of erosiebestrijding niet betreden mogen worden, geven we ook mee dat wandelaars en fietsers op het pad moeten blijven.”

Voor de provincie en de gemeenten kwam ‘Mooimakers’ op het juiste moment want naast de financiële steun voor de infopanelen geeft het initiatief ook tips bij de bestrijding van zwerfvuil. “We coachen gemeenten en intercommunales, en wijzen hen op plekken die zwerfvuil aantrekken (inzamelpunten voor glas, bushokjes, enz.) en op het nut van een vuilnisbakkenplan”, vertelt coördinator Els Gommeren. “Volgende week zetten we in op handhaving zodat vervuilers beseffen dat ze het risico lopen betrapt te worden, en we onderzoeken in dat verband ook het nut van camera’s. Uiteindelijk is het ons om de gedragswijziging te doen want we ergeren ons allemaal aan zwerfvuil maar zijn het zelf die blikjes en dergelijke weggooien.”

Of sensibiliseren voldoende zal zijn, moet nog blijken. Gedeputeerde Swinnen hoopt van wel: “We komen van ver. Met het sorteren van afval werd eerst gelachen. Nu doen we het allemaal.” Burgemeester Marc Wijnants is alvast bereid om op dezelfde nagel te blijven hameren. Wie in Linter de trage wegen aandoet, zal in ieder geval niet naast de 18 infopanelen kunnen kijken. Op 21 september zullen leerlingen van de Linterse basisscholen onder leiding van de technische dienst een grote schoonmaakactie houden langs landelijke wegen. Tijdens de Dag van de Trage Weg op 15 oktober gaat de gemeente de zwerfvuilproblematiek nogmaals onder de aandacht brengen. Landbouwer Mark Ertrijckx kijkt uit naar het resultaat. “Nu varieert de overlast naargelang de locatie. Er zijn percelen waar ik op een afstand van 100 meter tien blikjes kan vinden. Alvorens ik kan maaien of oogsten, moet dat telkens opgeruimd worden.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: provincie Vlaams-Brabant

Volg VILT ook via