nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

06.02.2017 Risico-evaluatie gewasbescherming krijgt update

De risicobeoordeling voor bijen bij de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het EFSA guidance document voor bijen. Dat heeft het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik beslist. Met deze nationale aanpak willen het Erkenningscomité en de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid op een proactieve manier effecten van gewasbeschermingsmiddelen op bijen evalueren, om hen zo een hoog niveau van bescherming te garanderen. De aanpak werd aangenomen in afwachting van een geharmoniseerde Europese evaluatiemethode.

Er is een nieuwe nationale aanpak voor het uitvoeren van de risicobeoordeling voor bijen bij de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen. Voortaan zal het chronische risico voor adulte honingbijen, honingbijenlarven, hommels en solitaire bijen worden uitgevoerd op basis van het EFSA guidance document voor bijen uit 2013. Volgens de nieuwe gegevensvereisten voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen moeten voor honingbijen naast acute-toxiciteitsstudies ook studies naar de chronische toxiciteit voor adulte bijen en toxiciteit voor larven aangeleverd worden. Daarnaast dient ook melding te worden gemaakt van studies met andere bijen (hommels en solitaire bijen).

Het EFSA-document is echter nog niet algemeen aanvaard op Europees niveau, waardoor het momenteel niet volledig duidelijk is hoe de risicobeoordeling voor bijen moet worden uitgevoerd. Daarom werd een nationale aanpak voorgesteld, die bepaalt welke studies met bijen moeten worden ingediend als onderdeel van een toelatingsdossier voor een gewasbeschermingsmiddel in België en welke guidance documenten moeten worden toegepast bij de risicobeoordeling voor bijen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via