nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.10.2017 "Roep om acties vanuit vleesveesector is groot"

Het veranderde consumptiegedrag en de sterk gedaalde binnenlandse consumptie van rundvlees is een vaststelling waar ook ABS-voorzitter Hendrik Vandamme niet omheen kan. Maar ook dat er binnen de keten zelf meer engagement nodig is om correct te werken, staat voor Vandamme als een paal boven water. “Indien dit uitblijft kunnen we onze veehouders ook oproepen om in groep, luid en duidelijk, om uitleg te gaan vragen bij de betrokken slachthuizen”, zo klinkt het dreigend. 

De voorbije weken hebben de verschillende geledingen van het Algemeen Boerensyndicaat grondig van gedachten gewisseld over de aanhoudende malaise in de vleesveesector. “De wijziging in het consumptiegedrag is onmiskenbaar en dat maakt de scheefgegroeide situatie in de rundsvleessector en -kolom alleen maar erger”, zo analyseert ABS-voorzitter Hendrik Vandamme, die in herinnering brengt dat het Algemeen Boerensyndicaat al jaren oproept tot correcte wegingen, omrekeningen en afrekeningen en meer toezicht en tussenkomsten door de overheid.

“Maar de veehouder merkt er tot op vandaag in de prijs die hij krijgt voor zijn dieren nog veel te weinig van, om niet te zeggen niets”, zucht Vandamme. “Een overleg tussen overheid, vleesveehouders en slachthuizen is, gezien de omstandigheden, gewenst op korte termijn. Een duidelijk uitgesproken wil en geschreven engagement om correct te werken, wordt nu echt cruciaal willen we de sector ademruimte geven. Indien dit uitblijft kunnen we onze veehouders ook oproepen om in groep, luid en duidelijk, om uitleg te gaan vragen bij de betrokken slachthuizen.”

Vandamme verwijst onder meer naar onwettelijke afsnijdingen van bepaalde karkasdelen, liften van karkassen aan de weeghaak of fraude bij de omrekening van warm naar koud gewicht. “Hoelang moet dit nog duren?”, vraagt hij zich luidop af. “Man en paard noemen ligt in onze mogelijkheden en we zullen het niet nalaten om dat ook te doen zodat iedereen binnen en buiten de sector weet waar, wat en hoe gefraudeerd wordt. Misschien moeten we toch maar de vergadertafel tijdelijk laten voor wat ze is en de beproefde strategie van weleer opnieuw hanteren: de andere schakels met de feiten confronteren door hen hun werkzaamheden onmogelijk te maken.”

“De prijs naar boven praten kunnen we niet, ook niet met de huidige afspraken binnen het ketenoverleg of met het interprofessioneel akkoord 'transparantie' in zijn huidige vorm”, aldus Vandamme. “De marges correct verdelen blijft het doel. Vandaar dat de vraag gesteld werd aan minister Ducarme om het Prijzenobservatorium versneld werk te laten maken van een nieuwe analyse over de werking van de rundvleeskolom. De conclusie daarvan kennen we met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Met name dat er wel degelijk winst wordt gemaakt in de sector. Na ons wel te verstaan. Meer dan ooit geldt het motto: geen woorden maar daden.”

De kans is groot dat daarom acties zullen worden gevoerd. “Dat kan heel snel gaan. De roep om acties vanuit de sector is erg groot”, aldus Vandamme. Als er actie zal worden gevoerd, betekent dat wellicht dat het opnieuw tot blokkades van supermarkten zal komen. “De tractoren zullen van stal worden gehaald”, aldus nog Vandamme. Volgende week staat overleg gepland met de vleessector. Niet alleen supermarkten, ook de consumenten hebben volgens hem schuld aan de prijzendruk. “Als de consumenten bereid zouden zijn een paar eurocenten meer te betalen voor hun vlees zou dat voor de boeren al een verschil kunnen maken.” 

Bron: Drietand / Belga

Volg VILT ook via