nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.12.2016 RURANT zoekt boeren voor netwerk rond recreatie

RURANT vzw start in de provincie Antwerpen een lerend netwerk op voor land- en tuinbouwers die aan recreatie op hun bedrijf willen doen. Er is een grote vraag naar plattelandsrecreatie, en steeds meer boer(inn)en spelen daarop in. Maar bij het uitbouwen van hun belevingsaanbod stoten ze vaak op dezelfde obstakels. Een professioneel netwerk waarbij ervaren boeren hun knowhow doorgeven aan starters, en waarbij uiteindelijk samen aan promotie en belangenbehartiging wordt gedaan, zou een aantal van die obstakels kunnen wegwerken. Land- en tuinbouwers uit Antwerpen die geïnteresseerd zijn, hebben nu de kans zich aan te melden.

Volgens RURANT is er nog veel groeipotentieel voor plattelandsrecreatie. Maïsdoolhoven, picknickarrangementen, zelfpluktuinen, pop-up restaurants enzovoort zijn echte publiekstrekkers. Veel land- en tuinbouwers zijn dan ook vragende partij om een agrorecreatief aanbod op hun bedrijf uit de bouwen. “Maar de opstart is niet zo simpel”, klinkt het. Zo komt er veel uitzoekwerk bij kijken (regelgeving, vergunningen en verzekeringen), bestaan er geen uitgewerkte verdienmodellen en ontbreekt het de boer(inn)en in kwestie ook vaak aan inspiratie voor het uitbouwen van een uniek aanbod. “Ten slotte ontbreekt het aan een netwerk, terwijl gezamenlijke belangenbehartiging en promotie een boost zou kunnen geven aan ieders activiteiten”, klinkt het.

RURANT wil op deze leemte inspelen en richt daarom het lerend netwerk ‘De Beleverij’ op. Bedoeling is dat ervaren boeren starters wegwijs maken en hen tips geven voor het opstellen van een uniek plan. Daarenboven zou het netwerk een inspiratiereis maken, een cursus ‘leren lobbyen bij je gemeente’ organiseren, een toolkit beschikbaar stellen voor starters en een individueel begeleidingstraject aanbieden door het Innovatiesteunpunt bij het opstellen van een businessplan. Ten slotte zullen alle boer(inn)en in het netwerk samen hun aanbod in de markt zetten.

Voor de uitbouw van het netwerk kan RURANT rekenen op steun van de provincie Antwerpen. De organisatie zoekt alleen nog startende boeren die zich erbij willen aansluiten. “Ben jij een ondernemende boer(in) die al een eerste stap heeft gezet (hoevewinkel, ijssalon, educatief luik, hoevetoerisme,..) maar verder wil gaan met het uitbouwen van een belevingsluik op het bedrijf? En is je onderneming gelegen in de provincie Antwerpen? Maak dan je ambities kenbaar!” Dat laatste kan bij Laura van Selm, coördinator streekprojecten RURANT vzw, op 014 85 27 07 of via

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Mine Dalemans voor Melk & honing

Volg VILT ook via