nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.12.2018 SALK-plan Limburg gaat ook na 2019 verder

Het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) wordt ook in de volgende regeerperiode verdergezet. In 2014 werd aan het SALK-programma een loopduur tot 2019 toegekend, waardoor de overlegstructuur van de SALK Taskforce in principe volgend jaar ten einde komt. Uit het monitoringrapport van de Taskforce blijkt echter dat SALK ook na 2019 wordt voorgezet. "Heel veel projecten zijn weliswaar reeds gerealiseerd of beslist, maar de uitvoering ervan op het terrein moet verder bewaakt worden. Sommige projecten zijn nog in voorbereidingsfase", zegt Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en voorzitter van de SALK Taskforce.

Het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) werd na de sluiting van Ford Genk door de Vlaamse regering in het leven geroepen voor de periode 2013-2019. Door concrete acties en projecten te realiseren, moest het plan de economische impact van de sluiting van de autofabriek verminderen en Limburg voor de toekomst wapenen. Na de sluiting van Ford Genk was de werkloosheidsgraad in Limburg met 9,1 procent immers zeer hoog. Sectoren die extra aandacht en dus ook specifieke ondersteuning kregen zijn de land- en tuinbouw, de groene energie, de vrijetijdseconomie, de logistiek en de bouw.

Eind november 2018 is de werkloosheidgraad in Limburg met 33 procent gedaald naar 6,12 procent, wat ongeveer op het niveau van het Vlaamse gemiddelde van 6,08 procent ligt. Vlaams minister-president Geert Bourgeois kreeg het mandaat van de SALK Taskforce om in het voorjaar van 2019 – in overleg met de nieuwe bestendige deputatie en andere betrokken actoren – een voorstel uit te werken voor een efficiënte opvolgstructuur van het SALK na de huidige regeerperiode. De betrokkenheid van de federale en Vlaamse regering, en van de belangrijkste politieke en sociaal-economische actoren in Limburg, vormen daarbij belangrijke uitgangspunten.

"Het is belangrijk dat zulke grootschalige plannen correct uitgevoerd worden zodat ze op het terrein een maximaal positief resultaat bewerkstelligen. Een efficiënte opvolgstructuur blijft bijgevolg noodzakelijk, ook na de huidige regeerperiode", stelt Bourgeois. De SALK Taskforce kwam vorige week samen voor het achtste voortgangsrapport. Het was de eerste vergadering van de SALK Taskforce waar de nieuwe bestendige deputatie aan deelnam met gedeputeerden Tom Vandeput (CD&V), Bert Lambrechts (N-VA) en Igor Philtjens (Open Vld).

Uit het rapport blijkt dat 89,3 procent van het totaal aantal SALK-projecten gerealiseerd is of op schema zit. Bovendien is 94 procent van de voorziene financiële middelen op dit moment besteed of toegewezen. Verder werd in de SALK Taskforce de laatste stand van zaken besproken over de belangrijkste dossiers: de sanering en herontwikkeling van de Ford-terreinen, de ruimtelijke uitvoeringsplannen voor het Economisch Netwerk Albertkanaal, de mobiliteitsdossiers en de plannen voor een nieuwe campus voor de maakindustrie op de Thor-site in Genk. Ook na 2019 zullen de projecten binnen het SALK-plan worden verdergezet.

Bron: Belga

Volg VILT ook via