nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.08.2018 SALV: "Beperk de ruimte-inname door havenontwikkeling"

De havenontwikkeling in Antwerpen moet de bestaande landbouwoppervlakte zo veel mogelijk in ere houden. Dat zegt landbouwadviesraad SALV over het negende onderzoeksalternatief rond de ontwikkeling van meer containercapaciteit in Antwerpen. Volgens de adviesraad moet de maximale bescherming van het landbouwareaal een doorslaggevend argument zijn bij de keuze tussen de verschillende alternatieven en bij de uitwerking van het gekozen voorkeursalternatief.

In de plannen voor extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen ontbreekt het volgens landbouwadviesraad SALV aan duidelijkheid omtrent de inname van landbouwgronden. Die vaststelling zou gelden voor alle onderzoeksalternatieven uit het complex project. De raad vraagt dan ook om meer duidelijkheid over zowel de directe als de indirecte ruimte-inname van landbouwgronden, bijvoorbeeld via natuurcompensaties die voor de havenontwikkeling gevraagd worden.

In het verleden gaf eenzelfde havenontwikkeling dikwijls tweemaal aanleiding tot een vermindering van het landbouwruimte: éénmaal rechtstreeks door de havenontwikkeling zelf en een tweede maal door de natuurcompensaties die voor die ontwikkeling gevraagd werden. De SALV meent dat het beleid de impact op landbouw tot een minimum kan herleiden zonder in te boeten op de te realiseren natuurwaarden.

Ook de samenhang van het complex project met de bredere havenontwikkeling vraagt om verduidelijking. Bij aanvang van het planningsproces situeerde het complex project zich nog in het grotere geheel van toen voorliggende GRUP’s (‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’ en ‘Havenontwikkeling Linkerscheldeoever’). Intussen werd een groot deel van die uitvoeringsplannen vernietigd door de Raad van State. De keuzes die in het complex project gemaakt moeten worden, kunnen volgens de SALV niet losgezien worden van die bredere context.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via