nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.10.2016 Schaalvergroting zet door zonder golf van overnames

Het aantal landbouwbedrijven in ons land is in de periode van 2000 tot 2015 bijna gehalveerd van 61.705 tot 36.913, maar de gemiddelde oppervlakte steeg in dezelfde periode van 22,6 tot 36,4 hectare. Ondanks de daling van het aantal bedrijven verminderde de totale oppervlakte cultuurgrond slechts in beperkte mate, van 1,39 tot 1,34 miljoen hectare. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Werk en Economie Kris Peeters op een schriftelijke vraag van Kamerlid Rita Gantois (N-VA). Zij wou weten of de moeilijke conjunctuur overnames en schaalvergroting in de hand werkt, maar meer dan 55 overnames in de voorbije vijf jaar zijn er niet bekend bij de FOD Economie.

Op een eerdere vraag van Kamerlid Rita Gantois (N-VA) antwoordde minister van Werk en Economie Kris Peeters dat er in de landbouwsector 60 faillissementen plaatsvonden in 2014, en 91 in 2015. Gantois wou met een nieuwe vraag achterhalen of de moeilijke conjunctuur zich ook vertaalt in meer fusies of overnames van landbouwbedrijven. Bij de dienst statistiek van de FOD Economie staan er van 2011 tot en met 2015 in totaal 55 overnames geregistreerd, een cijfer dat enkel betrekking heeft op de overnames van landbouwbedrijven met rechtspersoonlijkheid die verplicht in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd.

Circa tien overnames op jaarbasis wijzen niet op een grote consolidatiebeweging in de land- en tuinbouw. De schaalvergroting zet zich niettemin door als gevolg van het verdwijnen van kleine bedrijven en het stilletjes aan groter worden van de overblijvers. Federaal minister Kris Peeters citeert een aantal cijfers om die evolutie te duiden: “De structurele afname van het aantal landbouwbedrijven gaat gepaard met een concentratie van de gronden. Daardoor evolueerde het gemiddelde bedrijfsareaal van 22,6 hectare in 2000 naar 36,4 hectare in 2015.”

De minister verwijst ook naar het dalend aantal rundveebedrijven, van 38.369 in 2000 tot 20.725 in 2015. Gelijktijdig steeg het aantal dieren per bedrijf van 79,3 tot 120,8. Ook het aantal varkensbedrijven verminderde van 10.234 tot 4.727, terwijl het aantal dieren per bedrijf toenam van 720 tot 1.346,3. Het totaal aantal runderen en varkens in ons land daalde in deze periode respectievelijk van 3,04 tot 2,5 miljoen en van 7,3 tot 6,3 miljoen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via