nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.03.2018 Schauvliege wil boetes voor sluikstorten fors verhogen

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege stelt voor om de boetes op zwerfvuil en sluikstorten gevoelig te verhogen. Nu riskeren overtreders daarvoor bij een strafrechtelijke vervolging een boete van maximaal 350 euro, het maximumbedrag voor een GAS-boete. In de toekomst zou die strafrechtelijke boete kunnen oplopen van 800 euro tot zelfs 2 miljoen euro. De CD&V-minister hoopt die plannen nog voor het zomerreces door het parlement te krijgen. 

De afgelopen dagen spitste het zwerfvuildebat zich vooral toe op de (on)zin van de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen. Maar ook op het vlak van handhaving zit er één en ander in de pijplijn. Er zijn op dat vlak ook al stappen gezet. Zo zijn er bijvoorbeeld subsidies voor het plaatsen van camera's om daders op heterdaad te kunnen betrappen. Minister Schauvliege wil ook werk maken van strengere boetes. "Ik heb een heel concreet voorstel op tafel liggen om de boetes op zwerfvuil te verhogen, zodat, wanneer iemand wordt gepakt, daaraan een forse boete wordt gekoppeld", aldus de minister.

Concreet is het de bedoeling om de boetes voor de strafrechtelijke vervolging van zwerfvuil en sluikstorten los te koppelen van de boetebedragen voor Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes). De maximale hoogte van een GAS-boete bedraagt 350 euro (of 175 euro voor minderjarigen). Door die loskoppeling zullen rechters in de toekomst hogere boetes kunnen opleggen voor zwerfvuil en sluikstorten.

Die boetes gaan concreet van 800 euro tot (in theorie) 2 miljoen euro. Indien het parket niet vervolgt, kan het de zaak doorverwijzen naar de afdeling Handhaving van het Vlaams gewest voor het opleggen van een bestuurlijke geldboete. Het ontwerp-decreet is op voorstel van Joke Schauvliege goedgekeurd door de Vlaamse regering en ligt nu voor in het Vlaams Parlement. Het kabinet hoopt dat de plannen ten laatste tegen de zomer goedgekeurd zullen zijn. 

Bron: Belga

Volg VILT ook via