nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.11.2016 Scholen bannen frisdrank en herontdekken melk

Het doek lijkt (eindelijk) te vallen voor de frisdrankautomaat op school. Voor het eerst engageren alle partijen zich er toe om suikerrijke producten stap voor stap in te ruilen voor gezondere dranken en tussendoortjes. Alle partijen, dat zijn de voedingsindustrie, de leveranciers van automaten, cateraars, gezondheidsexpertisecentrum VIGeZ en de onderwijskoepels. Crevits en Vandeurzen, de Vlaamse ministers van respectievelijk onderwijs en welzijn, onderschrijven het engagement.

Vandaag heeft nog 65 procent van de middelbare scholen frisdrankautomaten staan. De basisscholen zijn frisdrank- en snoepvrij, maar leerlingen krijgen er nog wel zoete dranken als chocolademelk of fruitsap. Tegen het schooljaar 2020-2021 moet het aanbod dranken en tussendoortjes op school veel gezonder. Evenwichtig en gevarieerd is het motto van de nieuwe engagementsverklaring, zodat het voor jongeren eenvoudiger wordt om te kiezen voor producten die passen binnen een gezonde en evenwichtige levensstijl.

Uit onderzoek blijkt dat het frisdrankgebruik van de Vlaamse jongeren daalt, maar toch nog hoog ligt. De meeste jongeren drinken te weinig water en eten te weinig fruit. Overgewicht en obesitas vormen een bedreiging voor de gezondheid. De Vlaamse ministers van Onderwijs en Welzijn, Hilde Crevits en Jo Vandeurzen, hebben samen met verschillende spelers uit de voedingsindustrie en de onderwijspartners afspraken gemaakt rond het aanbod op scholen. De engagementsverklaring werd maandag ondertekend in het Jan-van-Ruusbroeckcollege in Laken.

Stapsgewijs worden de frisdranken weggehaald uit de secundaire scholen. Gezoete melkdranken en fruitsap blijven in het secundair mogelijk, zij het in beperkte mate (gedoogbeleid). In de basisscholen is het de betrachting om ze tegen 2020 te laten verdwijnen. De consumptie van water, melk en vers fruit – steeds ruim beschikbaar – zal in alle scholen aangemoedigd worden. Producten uit het gedoogbeleid (fruitsap, chocomelk, yoghurt met fruit) zijn beperkt beschikbaar, of niet beschikbaar als de school daarvoor kiest. Voor producten als frisdrank en worstenbroodjes geldt een uitdoofbeleid. Secundaire scholen kiezen ervoor om het aanbod af te bouwen met horizon 2020-2021. Ze kunnen dit ook sneller doen. Een aantal producten zijn simpelweg verboden op school: energiedranken en alcohol.

Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits noemt de engagementsverklaring een belangrijke stap richting gezonde scholen in Vlaanderen. “We zorgen er samen voor dat we onze jongeren opvoeden tot gezonde en gelukkige volwassenen. ‘Jong geleerd is oud gedaan’, geldt bij uitstek voor gezondheidsbeleid.” Haar collega bevoegd voor welzijn, Jo Vandeurzen, legt uit dat kinderen en jongeren heel wat tijd doorbrengen op school zodat je deze setting moet betrekken bij het preventieve gezondheidsbeleid. Namens de voedingsindustrie benadrukt Nadia Lapage (FEVIA Vlaanderen) dat voedingsbedrijven investeren in innovatie en kleinere portiegroottes zodat jongeren kunnen kiezen uit producten die passen binnen dit engagement. Het belang van een evenwichtig voedingspatroon leer je volgens haar best aan op jonge leeftijd.

Ook de zuivelindustrie reageert spontaan op de engagementsverklaring, ongetwijfeld vanwege het voor de sector heuglijke nieuws dat melk en ongezoete zuivelproducten ruim ter beschikking gesteld zullen worden op school. Renaat Debergh, bestuurder van sectorfederatie BCZ, onderstreept dat de Hoge Gezondheidsraad recent nog bevestigde dat zuivel een belangrijke bijdrage levert aan de nutritionele kwaliteit van voeding. ”Desondanks toonden de recente resultaten van de voedselconsumptiepeiling aan dat Belgen, en in het bijzonder jongeren, nog steeds onvoldoende zuivel consumeren. Uiteraard staan wij achter dit nieuwe initiatief dat de kloof tussen de aanbevelingen en de reële consumptie van zuivel kan helpen dichten door reeds op jonge leeftijd zuivel de plaats te geven die het verdient.” Vooral in secundaire scholen vindt BCZ het aanbod van zuivelproducten momenteel ondermaats.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via