nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.10.2017 "Sector kan zich niet volledig beschermen tegen fraude"

Landbouw is een kwetsbare economische sector, en niet alleen vanwege het weer dat oogsten kan vernielen en dierziekten die de veestapel kunnen ontwrichten. Ook de schade die fraudeurs kunnen aanrichten, is niet te overzien en de vraag is of een bedrijf of sector zich daar ooit volledig tegen kan beschermen. Wat Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker in heel de fipronil-affaire stoort, is – behalve de enorme schade natuurlijk – “de profileringsdrang van sommigen op kap van de sector”. Op de Nazomerontmoeting stelde ze scherp: “Enige zelfevaluatie van sommige politici, media en experten over hun eigen rol zou in deze ook niet misstaan. Want ik weet wel één ding en dat is dat ons autocontrolesysteem gewerkt heeft.”

Een boer kan zijn teelten en dieren zo goed mogelijk proberen te verzorgen, maar zijn inkomen hangt daarnaast af van een aantal externe factoren die hij zelf niet in de hand heeft. Denk daarbij aan het weer, exportmarkten die open- of net dichtgaan, de impact van wisselkoersen, politiek-strategische beslissingen, maar ook incidenten van buitenaf. “Allemaal zaken die de kwetsbaarheid van onze sector blootleggen”, verklaarde Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker op de Nazomerontmoeting met stakeholders.

Twee incidenten torenen er in 2017 bovenuit: eerst en vooral het weer want één late lentenachtvorst deed 70 procent van de appeloogst verloren gaan. Daarna volgde nog een ongezien lange periode van droogte. Schade door nachtvorst en droogte kunnen boeren en tuinders nog proberen te voorkomen door vuurpotten in de boomgaarden aan te steken en de velden te beregenen, maar tegen het tweede incident van 2017 vermochten ze helemaal niets. “De pluimveesector is er dankzij een massale alertheid in geslaagd om de vogelgriep buiten de stallen te houden maar was niet bestand tegen fraudeurs”, aldus De Becker.

De schade is enorm: niet enkel de materiele schade bij de getroffen pluimveebedrijven en in de rest van de keten maar ook de reputatieschade, vooral in de exportmarkten. “Gelukkig blijkt de Vlaming bijzonder veel gezond boerenverstand te hebben en heeft hij onmiddellijk begrepen dat er geen gevaar voor zijn gezondheid was. De consumptie is dan ook niet of nauwelijks gedaald”, constateert de Boerenbondvoorzitter tevreden.

Scherper vervolgt ze: “Sommigen zagen in dit incident, want meer was het niet – een incident zonder enig gezondheidsrisico –, de uitgelezen kans om de productiemethodes in onze pluimveesector aan de schandpaal te nagelen alsof dit goedje niet evengoed had kunnen terechtkomen in ontsmettingsproducten die aan particuliere kippenhouders worden verkocht. Anderen dachten dan weer de geloofwaardigheid van het Voedselagentschap onderuit te moeten halen door verwarring te zaaien over de gehanteerde normen.”

Laat ons eerlijk zijn, zegt De Becker. “Bij elke crisisaanpak zijn er wel bedenkingen te maken en uit elke crisis zijn er lessen te leren. Er volgt dan ook sowieso een evaluatie van deze crisis door het FAVV en de sector. Maar enige zelfevaluatie van sommige politici, media en experten over hun eigen rol zou in deze ook niet misstaan. Dat de fraude aan het licht gekomen is in België terwijl het nu ook in veel meer landen een probleem blijkt te zijn, is het beste bewijs dat ons systeem gewerkt heeft. Aanvallen op het FAVV zijn wat mij betreft dan ook puur politiek geïnspireerd en missen elke grond. Of de insinuaties alsof het FAVV de economische belangen zou laten voorgaan op de volksgezondheid – nog zo’n kwakkel… vraag daar maar eens de mening van de geblokkeerde bedrijven over.”

Voor de getroffen pluimveehouders is de blokkering van hun bedrijf door het FAVV natuurlijk bijzonder zuur. Toch kan er bij Sonja De Becker een woord van dank af voor de aanpak van de crisis: “Het agentschap communiceerde transparant en correct en heeft, weliswaar steeds met de voedselveiligheid voorop, in overleg met de sector gewerkt aan het zo snel mogelijk deblokkeren van bedrijven. Dank ook aan de federale regering voor de snelle en accurate reactie op onze vraag om hulp. De Vlaamse minister van Landbouw reageerde op haar beurt alert met een maatregelenpakket.”

Boerenbond is minister Schauvliege ook erkentelijk voor de oplossing die uitgewerkt werd voor de afvoer van met fipronil verontreinigde mest. Die moet als afvalstof verbrand worden, deels in Vlaanderen en deels in Nederland omdat er hier onvoldoende capaciteit is. Het kostenplaatje van bijna drie miljoen euro voor analyse, vervoer en verbranding van de mest draagt de Vlaamse overheid volledig zodat het niet de factuur teveel wordt voor pluimveehouders. Eer er nieuwe kippen aan de leg zijn, zitten de eierproducenten maandenlang zonder inkomsten en zien ze alleen maar kosten op zich afkomen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via