nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

21.04.2017 Slecht weer in 2016 remde vooral Ingro & veiling Wépion

In zijn jaarverslag geeft het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) een overzicht van de productomzet van alle aangesloten veilingen. Globaal bedroeg die 926,4 miljoen euro en lag 2016 hiermee in lijn van 2015 (921,8 miljoen euro). Ten opzichte van het door het Russische handelsembargo erg slechte jaar 2014 doen de veilingen collectief bijna 15 procent beter. De productomzet van BelOrta overschreed vorig jaar net de kaap van 400 miljoen euro. Voor twee VBT-leden, meer bepaald de Waalse aardbeienveiling Criée de Wépion en de producentenorganisatie van industriegroentetelers Ingro, was 2016 een bijzonder moeilijk jaar en dat had voor beiden te maken met de ongewone weersomstandigheden.

Aan de hand van de productomzet van de leden brengt veilingenverbond VBT verslag uit van vorig seizoen. Voor de groentesector hield 2016 een lichte omzetstijging (+1,7%) in , terwijl de fruitsector een kleine daling van dezelfde grootteorde kende. “De globale productomzet van alle aangesloten veilingen bedroeg 926,4 miljoen euro. Sinds 2014 wordt dat beïnvloed door de Russische importban op groenten en fruit uit de EU”, schrijft VBT in zijn jaarverslag. Wel zijn de veilingen relatief snel na de zware klap die het embargo in 2014 betekende weer overeind gekrabbeld. Reeds in 2015 realiseerden ze 14 procent meer omzet en ook 2016 doet bijna 15 procent beter dan het desastreuse jaar 2014.

BelOrta rondde vorig jaar de kaap van 400 miljoen euro met een productomzet van 400,4 miljoen euro (+2% t.o.v. 2015). Met groenten realiseerde de veiling een gelijkaardige omzet als het jaar voordien. Naar het tomatenseizoen – tomaat is het belangrijkste product voor BelOrta – wordt met gemengde gevoelens teruggekeken. In 2016 werden iets minder tomaten (-3%) aangevoerd dan in 2015 wat zorgde voor een lichte omzetdaling, gezien de gelijkaardige middenprijs. Sla en paprika werden eveneens minder aangevoerd in 2016. Paprika kende een wisselvallige prijsvorming waardoor de gerealiseerde prijzen voor verschillende telers ver uiteen kunnen liggen. Voor sla daalde de omzet terwijl die voor komkommer (vanwege een areaaluitbreiding) en witloof (vanwege een betere middenprijs) steeg.

Fruit vertegenwoordigde ruim 20 procent van de totale omzet van BelOrta. In het hardfruit resulteerde de sterk verhoogde aanvoer, ondanks de slechte prijsvorming, in een omzetstijging. Bij het zachtfruit daarentegen werden minder aardbeien aangevoerd, maar de omzetdaling kon beperkt worden door de betere middenprijzen. Houtig kleinfruit zit in de lift, wat duidelijk zichtbaar is in aanvoer, prijsvorming en bijgevolg omzet van BelOrta, de grootste veiling voor houtig kleinfruit.

Coöperatie Hoogstraten realiseerde in 2016 met 218,7 miljoen euro productomzet opnieuw een omzetstijging: twee procent beter dan 2015 en 18 procent beter dan 2014. Bij de aardbeien waarvoor de veiling bekendstaat, was er voor nagenoeg alle teelten een goede prijsvorming. Niettegenstaande de lagere aanvoer (-9%) noteerden aardbeien een omzetstijging van ruim vijf procent.

De REO Veiling sloot 2016 af met een productomzet van 177,2 miljoen euro, wat een toename van zeven procent betekent ten opzichte van 2015 en ruim 30 procent beter is dan in 2014. De omzet van prei steeg met meer dan 14 procent ondanks het vier procent kleinere volume en plaatst zich hiermee op gelijke hoogte met tomaten. Ook andere belangrijke groentesoorten binnen de veiling, zoals champignons en witloof, noteerden in 2016 een betere prijs en sloten af met een hogere omzet.

De productomzet van de Belgische Fruitveiling bedroeg 93,8 miljoen euro in 2016 en ligt hiermee in de lijn van de omzet in 2015 en 2014. In 2016 werd een kwart meer peren aangevoerd dan in 2015. Door de slechte prijsvorming resulteerde dit in een omzettoename van slechts zeven procent. Ook de prijs van appels bleef in 2016 ondermaats. Ondanks de aanvoertoename (+10%) werd de appelomzet van 2015 niet eens gehaald. De slechte weersomstandigheden leidden voor aardbeien en kersen tot sterk verlaagde volumes en bijgevolg een omzetdaling van respectievelijk 12 en 25 procent. Het houtig kleinfruit sloot 2016 af met een omzetstijging van negen procent in vergelijking met 2015.

Aangezien Veiling Haspengouw in 2016 op de dool was, zijn de productomzet en vergelijkingen met voorgaande jaren niet relevant. De kleinste veiling in Vlaanderen, de Limburgse Tuinbouwveiling in Herk-de-Stad, deed vorig jaar met een omzet van 7,2 miljoen euro ongeveer vijf procent beter dan in 2015 en 2014. Bijna 95 procent van de totale productomzet realiseert de veiling met fruit. In 2016 werd meer hardfruit aangevoerd, terwijl het aangevoerde volume van zachtfruit en bessen in Herk-de-Stad sterk daalde.

Twee bijzondere VBT-leden zijn Criéé de Wépion en Ingro. De Waalse aardbeienveiling uit Namen kende door de ongunstige weerstomstandigheden voor vollegrondsaardbeien een erg slecht jaar. De productomzet van bijna 970.000 euro is slechts 60 procent van de omzet in 2015 en 2014. Ingro is geen veiling zoals de andere VBT-leden maar een producentenorganisatie voor industriegroentetelers. Ingro sloot 2016 af met een waarde van de verkochte productie van 81,5 miljoen euro, ruim 11 procent minder dan in 2015. Ook hier is de reden de natte omstandigheden in de lente en werkte ook de droge periode in de late zomer averechts. Dit resulteerde in een lagere aanvoer van erwten, spinazie, bloemkool in eerste vrucht, spruitkool en prei. De belangrijkste producten voor de industriegroentetelers blijven bloemkool, spruitkool, prei, bonen en wortelen.

Meer info: VBT-jaarverslag 2016

Bron: VBT jaarverslag

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via