nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.10.2018 Sleutelrol voor jagers bij bestrijding van varkenspest

De Europese Unie heeft een strategie voor Afrikaanse varkenspest uitgewerkt en een wettelijk kader ontwikkeld om de bestrijding en uitroeiing van de dierziekte te ondersteunen. De Europese Commissie geeft aan dat de medewerking van jagers onontbeerlijk is. Jagers houden de gezondheidstoestand van wilde dieren in de gaten en zijn bij de eersten die een kadaver kunnen ontdekken. Keerzijde is dat jachtactiviteiten ook een bron van virusverspreiding kunnen zijn. In samenwerking met de Europese jagersvereniging FACE werd een folder gemaakt om de sector te sensibiliseren.

Voor de periode 2013-2018 is op de EU-begroting bijna 60 miljoen euro uitgetrokken voor de preventie en uitroeiing van Afrikaanse varkenspest. De EU zorgt voor de coördinatie met de lidstaten die kampen met haarden van de ziekte, en werkt samen met de buurlanden in het oosten waar de ziekte moeilijk onder controle geraakt. Doel van de Europese bestrijdingsstrategie is verspreiding van Afrikaanse varkenspest tegengaan om de ziektevrije gebieden – gelukkig nog altijd het merendeel van Europa – te beschermen.

In eigen land deelt de varkenssector in het leed sinds er een haard van Afrikaanse varkenspest is vastgesteld in het zuiden van de provincie Luxemburg. In de afgebakende zone van 63.000 hectare worden kadavers opgespoord. Bij 32 everzwijnen is het virus reeds vastgesteld. Waals minister van Landbouw René Collin benadrukt wel dat de zone waarbinnen de besmette evers gevonden zijn nog altijd beperkt blijft tot zo’n 2.500 hectare. De stalen van everzwijnen van buiten de besmette zone waren allemaal negatief. Toch is er voorlopig nog geen sprake van om de ruimere afgebakende regio (van 63.000 hectare) te verkleinen.

Om de virusuitbraak in Wallonië en andere besmette regio’s onder controle te krijgen, kunnen België en de andere getroffen lidstaten beroep doen op Europese expertise en steun. De nationale autoriteiten en de EU nemen maatregelen om de ziekte te bestrijden. Een goede samenwerking met varkenshouders (en hun organisaties) en met jagers en hun belangenorganisaties is daarbij van essentieel belang. In een flyer die de Commissie maakte met de hulp van jagerskoepel FACE wordt uitgelegd wat een jager moet doen als hij in deze tijden van Afrikaanse varkenspest een dood dier vindt.

Bekijk ook de informatieve video die EFSA maakte.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: FAVV

Volg VILT ook via