nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.04.2014 Sp.a vraagt SALV-advies biggencastratie niet te volgen

De sp.a is vragende partij om een volledig verbod op chirurgische castratie van biggen in te voeren tegen 2018. Daarom roept de partij de Vlaamse regering op om het advies van de Strategische adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) over biggencastratie niet te volgen. De SALV vindt het niet noodzakelijk om het engagement van de keten om te stoppen met castreren in een Belgische wet te gieten. De adviesraad ziet meer in een Europees verbod op deze praktijk.

Eind 2013 stelde federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelindx voor om de chirurgische castratie van biggen tegen 2018 te verbieden. Dit kan enkel wanneer de federale overheid en de gewesten hierover een akkoord bereiken. Vooraleer hierover een beslissing te nemen, besloot Vlaams minister-president Kris Peeters een advies te vragen aan het middenveld, verenigd in de SALV. Dat advies werd vorige week gepubliceerd.

Hoewel de SALV het engagement van de varkensketen onderschrijft om tegen 2018 met deze praktijk te stoppen, vindt de adviesraad het geen goed idee om dit om te zetten in een Belgische wet. “Maak daarentegen werk van een Europees verbod op biggencastratie om het gelijk speelveld te behouden”, luidde het advies, dat vooral is ingegeven door het feit dat Duitsland, onze belangrijkste exportmarkt, momenteel geen vlees van niet-gecastreerde beren aanvaardt.

“In essentie kan je het SALV-advies in een aantal kernpunten samenvatten. Zo is men van mening dat de aangegane interprofessionele engagementen moeten volstaan en er is dus geen bijkomende reglementering nodig. Ook vindt de SALV het niet nodig dat de federale overheid nu nog initiatieven neemt rond dierenwelzijn aangezien de zesde staatshervorming ervoor zorgt dat dierenwelzijn een Vlaamse bevoegdheid wordt. Daarnaast meent men dat de onzekerheid over de toegang van niet-gecastreerde beren tot de Duitse markt eveneens pleit tegen een algemeen verbod”, zegt Jurgen Vanlerberghe, Vlaams parlementslid voor sp.a.

Voor de sp.a is dit advies een duidelijk voorbeeld van het feit dat dierenwelzijn en harde economische belangen zelden hand in hand gaan. “Want als ik het een beetje scherp vertaal, staat er eigenlijk: we willen wel, maar laat onze handen toch maar vrij, want als het geld gaat kosten, doen we het niet”, aldus Vanlerberghe. Nochtans heeft een duidelijk verbod volgens de partij niets dan voordelen.

“Een verbod zal ervoor zorgen dat lopende onderzoeksprojecten versneld worden, dat er meer werk zal gemaakt worden van de bewustmaking van consumenten en dat de weinige supermarkten die nog zweren bij vlees van gecastreerde beren aangezet worden om de omschakeling te maken”, meent Vanlerberghe. Volgens hem zijn de voordelen voor de landbouwers ook legio. “Intacte en gevaccineerde beren geven een betere voederconversie, de boeren worden verlost van de onaangename taak van het castreren en er is veel minder kans op infecties.”

Daarom roept de partij de minister-president op om het dossier nu snel voor te leggen aan de Vlaamse regering. “En we roepen uiteraard de hele Vlaamse regering op om het voorstel van een verbod op biggencastratie positief te onthalen zodat ze met daden kunnen bewijzen dat dierenwelzijn niet ondergeschikt is aan vermeende economische belangen”, klinkt het nog.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via