nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.05.2017 "Spuitverbod ecologisch aandachtsgebied ondoordacht"

Eerder dit jaar verraste de Europese Commissie met een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in ecologisch aandachtsgebied. De maatregel maakte deel uit van een gedelegeerde handeling die Landbouwcommissaris Phil Hogan als een vereenvoudiging aankondigde, en die door het Parlement en de lidstaten in zijn geheel moet worden goed- of afgekeurd. De Landbouwcommissie in het Europees Parlement laat nu via een ontwerpresolutie weten dat het zo’n verbod een bijzonder slecht idee vindt.

Sinds de laatste update van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moeten Europese boeren verplicht vijf procent van hun akkerland op een milieuvriendelijke manier inrichten. Dat gebeurt in Vlaanderen heel vaak door het inzaaien van groenbedekkers, waarbij het enige (toegelaten) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen het doodspuiten van een grasgroenbedekker is. Europa wil echter ook de teelt van vlinderbloemigen zoals luzerne stimuleren via het ecologisch aandachtsgebied (EAG), en precies voor die teelten zou een algemeen verbod op gewasbeschermingsmiddelen in EAG een probleem vormen.

“Het pesticidenverbod dat de Europese Commissie voorstelt, is in strijd met de doelstelling om groenbedekkers en vanggewassen in te zetten om het effect op de biodiversiteit in landbouw en milieu te optimaliseren”, zo klinkt het kritisch in een ontwerpresolutie van de Landbouwcommissie, die wil verhinderen dat de bewuste gedelegeerde handeling in werking kan treden. “De Commissie heeft nochtans zeer veel feedback gekregen maar gaf de voorkeur aan de visie van milieuorganisaties. De legitieme zorgen van voedselproducenten over de impact van de voorgestelde beperkingen werden niet in aanmerking genomen.”

De Europarlementsleden betogen dat de Europese Commissie met zijn beslissing voorbijgaat aan de vraag waarom stikstofbindende gewassen en vanggewassen in het EAG zijn opgenomen: het gaat niet om hun biodiversiteitswaarde in het plantendek, maar om hun bodemwaarde bij het vasthouden en opslaan van stikstof voor het volgende gewas en het mogelijk maken van een bredere teeltrotatie. “De maatregel zou in de plaats van een win-win een verlies-verlies veroorzaken”, zo klinkt het streng, “omdat het zowel voor de voedselproducenten als voor de vergroeningsagenda niet bijdraagt tot de geplande vereenvoudiging.”

Natuurpunt is alvast niet te spreken over het standpunt van de Landbouwcommissie. “Dat boeren pesticiden mogen gebruiken op een strook waar ze groene inkomenssteun voor krijgen is absurd”, zo vindt de natuurorganisatie. “Wie ervoor ijvert dat pesticiden gebruikt mogen worden in gebieden die met belastinggeld voor natuur worden ingericht, torpedeert de geloofwaardigheid van het landbouwbeleid”, zo klinkt het. 

Bron: eigen verslaggeving / Beleid.flits Natuurpunt

Volg VILT ook via