nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.08.2017 Storm over aanpak FAVV is nog niet gaan liggen

Het Federaal Voedselagenschap (FAVV) is de voorbije dagen zwaar onder vuur komen te liggen door de aanpak van het fipronil-schandaal. In een audit van het Rekenhof eerder dit jaar werd het al eens op de korrel genomen. Het Rekenhof zei toen dat het FAVV onvoldoende toezicht houdt op het systeem van autocontrole bij bedrijven. De Europese Commissie zegt intussen te onderzoeken of het Voedselagentschap snel genoeg melding heeft gemaakt van de besmetting. Indien dat niet zo is, kan de Commissie een inbreukprocedure starten. 

De verantwoordelijkheid voor een veilige voedselketen ligt in de eerste plaats bij de landbouwers, producenten, handelaars en andere operatoren zelf. Zij moeten sinds 2005 verplicht een systeem van autocontrole opzetten om te verzekeren dat producten in elk stadium van de productie, verwerking en distributie beantwoorden aan de voorschriften.

Het FAVV moet toezien op die zelfcontrole. Maar net daar schort het, oordeelde het Rekenhof na een doorlichting. Veel operatoren werden de voorbije jaren weliswaar gecontroleerd op diverse specifieke hygiënevoorschriften, maar "ontsnapten lange tijd aan een controle van hun autocontrolesysteem", luidde de kritiek toen. Beter zou zijn om bij specifieke controles meteen ook het autocontrolesysteem tegen het licht te houden. Want louter op basis van de inspectievragen naar specifieke hygiënevoorschriften "kan niet worden beoordeeld in welke mate het autocontrolesysteem dat de operator heeft ingevoerd, betrouwbaar is", aldus het Rekenhof.

Het voedselagentschap reageerde toen dat de audit van het Rekenhof gebaseerd was op cijfers van 2013 en dat de situatie op het terrein intussen geëvolueerd is. Na ontvangst van een voorlopig verslag in 2016 heeft het FAVV de aanbevelingen van het Rekenhof grondig onderzocht, telkens een reactie geformuleerd en voor een aantal zelfs een actie voorgesteld.

Woensdag vindt zoals eerder aangekondigd een zitting plaats van de Kamercommissies Landbouw en Volksgezondheid. De chronologische acties van het FAVV in de fipronil-zaak zullen er besproken worden. Zowel gedelegeerd bestuurder van het FAVV Herman Diricks en directeur-generaal controle Jean-Marie Dochy als minister van Landbouw Denis Ducarme en minister van Volksgezondheid Maggy De Block zullen er op de rooster worden gelegd. Oppositiepartij DéFI vraagt dat ook voormalig minister van Landbouw Willy Borsus aanwezig is. Volgens voorzitter Jonathan Martin had die nog moeten communiceren voor hij zijn bevoegdheid doorgaf aan Ducarme.

Ook op de dagelijkse persbriefing van de Europese Commissie stond het fipronil-schandaal opnieuw op de agenda. Woordvoerster Mina Andreeva benadrukte dat België en de andere EU-lidstaten wettelijk verplicht zijn om het Europese Rapid Alert System "onmiddellijk" aan te spreken als ze weet hebben van een bedreiging van de volksgezondheid. De onderzoeken om uit te maken wanneer de Belgische autoriteiten op de hoogte waren van de besmetting met fipronil zijn lopende, maar voorlopig zijn er geen indicaties dat de Europese regels niet nageleefd zouden zijn. Als blijkt dat België inderdaad te lang gewacht heeft, kan de Commissie een inbreukprocedure starten. Andreeva bevestigde nog dat Europa voor 20 juli via geen enkel kanaal informatie had ontvangen over besmette eieren.

Dinsdagmiddag zal de bevoegde commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, de Litouwer Vytenis Andriukaitis, contact opnemen met Belgisch minister van Landbouw Denis Ducarme. Eerder had hij al de Duitse minister Christian Schmidt en de Nederlandse staatssecretaris Martijn van Dam aan de lijn over het fipronil-schandaal. Ook Ducarme en Schmidt pleegden al overleg, naar van Dam stuurde Ducarme een brief.

Tijdens hun onderhoud spraken Ducarme en Schmidt maandag af om sneller informatie uit te wisselen en verbindingsofficieren in te zetten. "Dat wil zeggen dat Duitse ambtenaren zowel naar Nederland als naar België zullen trekken en ter plaatse een 'foto' van het onderzoek zullen maken, zodat we nog sneller kunnen reageren", legde Schmidt uit tijdens een radio-interview met Antenne Bayern. De inzet van een Belgische verbindingsofficier hangt af van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), maakte Ducarme na zijn gesprek met Schmidt al duidelijk.

De Belgische en Duitse ministers plegen dinsdag opnieuw overleg. Schmidt wil de kwestie naar het Europese niveau tillen, zei hij intussen aan Reuters. "In juni op de hoogte zijn en pas eind juli informatie overmaken, dat is niet de bedoeling van het systeem. Dat is niet acceptabel en kan niet zo blijven duren." Schmidt wil de zaak aankaarten bij de Europese Commissie tijdens de Europese ministerraad. De volgende (informele) vergadering van de landbouwministers vindt plaats van 3 tot 5 september in de Estse hoofdstad Tallinn.

Bron: Belga

Volg VILT ook via