nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.01.2015 Strijd om biogasinstallatie na 9 jaar beslecht

Na meer dan negen jaar komt er eindelijk een einde aan de juridische lijdensweg van veeteler Rudy Bayens uit Ternat die in 2006 besliste om een biogasinstallatie te bouwen. Er kwamen al snel bezwaren van een wijkcomité, en die vonden gehoor bij het gemeentebestuur. Daarop volgde een negen jaar durend juridisch getouwtrek. Die strijd werd onlangs beslecht toen het gemeentebestuur onder vernieuwde voorwaarden toch een positief advies formuleerde voor de milieuvergunning. Hierdoor heeft Bayens het fiat van provincie en gemeente en kan zijn biogasinstallatie worden afgewerkt.

Veeteler Rudy Bayens uit Ternat vatte in 2006 het plan op een eigen biogasinstallatie te bouwen, waarmee hij pakweg tien procent van de Ternatse huizen van groene stroom zou kunnen voorzien. De administratieve rompslomp, bouw en installatie zouden een jaar duren. Een wijkcomité tekende echter bezwaar aan wegens bezorgdheid om lawaai-, geur-, verkeershinder en ontploffingsgevaar. Hierdoor ontaarde zijn plan in een negen jaar durende juridische strijd.

"Eind 2012 hadden we alle vergunningen op zak en konden we beginnen bouwen. Vorig jaar heeft Stedenbouw na een klacht de bouw stilgelegd omdat we afweken van de bouwvergunning om de best beschikbare technologie te kunnen toepassen zoals de milieuvergunning ons oplegt. We hebben nu een regularisatie verkregen en als men ons laat doen kunnen we binnen anderhalve maand beginnen te draaien", aldus Bayens, die wel vreest dat de buren de strijdbijl nog niet hebben begraven.
 

Bron: Het Laatste Nieuws / Belga

Volg VILT ook via