nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Studieavonden: Praktijkinformatie voor de vleesveehouder (16 en 23 november 2017)
16.11.2017 Locatie: Sint-Niklaas: Odisee Campus Waas, Hospitaalstraat 23 Organisator: Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij en het Praktijkcentrum Rundvee

Beperking van ammoniakemissie en stikstofuitspoeling (16 november 2017)

In de varkens- en pluimveesector zijn reeds langer maatregelen genomen om de ammoniakemissie te reduceren. Met het in voege treden van het Vlaams natuurdecreet in 2014 is er ook in de rundveehouderij meer nood aan oplossingen om de ammoniakemissie te reduceren. Momenteel wordt de impact van managementtechnieken (strooien, reinigen en uitmesten) en voeding op de emissie uit vleesveestallen onderzocht. Met het oog op de beperking van zowel ammoniakemissie als uitspoeling van stikstof is sinds 2013 de opslag van stalmest op de kopakker strenger gereglementeerd. Zo is de opslag op de kopakker tussen 15 november en 15 januari verboden en is buiten deze periode de opslagduur tot 2 maanden beperkt. Co-composteren van mest kan de stikstofverliezen beperken. Bovendien biedt compost ook nog andere voordelen zoals extra koolstofaanbreng in de bodem.

 • Impact van managementtechnieken op amoniakemissiereductie bij vleesvee
  Karen Goossens, ILVO-Dier
 • Opslag en co-composteren van stalmest
  Bert Reubens/Bart Vandecasteele/Victoria Nelissen, ILVO-Plant
Promotie en kwaliteit van rudsvlees (23 november 2017)
 
Afgelopen decennia is ons voedingspatroon grondig gewijzigd. Enerzijds is de vleesconsumptie gedaald omwille van de toegenomen aandacht voor de gezondheid, het milieu en het dierenwelzijn. En zien we dat het aandeel van rundsvlees daalt ten voordele van vleesmengelingen en gevogelte. Anderzijds groeit de interesse in luxe-rundvlees dankrij topchefs en ambachtelijke slagers die een brede waaier aan (gerijpt) vlees, afkomstig van diverse rundveerassen, op de kaart hebben gezet. Dit alles vraagt een andere aanpak voor de promotie van rundvlees dan voorheen. De rundveehouder die op deze trends wil inspelen, kan zich best goed informeren over de factoren die de eetkwaliteit van rundvlees bepalen.
 • Aanpak en voorstelling van promotiecampagne rond vlees
  Kris Michiels/Anoek Van Wouwe, VLAM
 • Eetkwaliteit van rundvlees
  Stefaan De Smet, Fac. Bio-ingenieurwetenschappen-UGent
INSCHRIJVING
 
Iedereen is welkom!
Deelname aan de studieavonden is gratis.
Gelieve zich in te schrijven via met vermelding "vleesvee" en de datum van bij te wonen studieavond!
 
Meer info
 
Laurence Hubrecht - tel. 09 276 28 44 -
  

In de varkens- en pluimveesector zijn reeds langer maatregelen genomen om de ammoniakemissie te reduceren. Met het in voege treden van het Vlaams natuurdecreet in 2014 is er ook in de rundveehouderij meer nood aan oplossingen om de ammoniakemissie te reduceren. Momenteel wordt de impact van managementtechnieken (strooien, reinigen en uitmesten) en voeding op de emissie uit vleesveestallen onderzocht. Met het oog op de beperking van zowel ammoniakemissie als uitspoeling van stikstof is sinds 2013 de opslag van stalmest op de kopakker strenger gereglementeerd. Zo is de opslag op de kopakker tussen 15 november en 15 januari verboden en is buiten deze periode de opslagduur tot 2 maanden beperkt. Co-composteren van mest kan de stikstofverliezen beperken. Bovendien biedt compost ook nog andere voordelen zoals extra koolstofaanbreng in de bodem.

 • Impact van managementtechnieken op ammoniakemissiereductie bij vleesvee – Karen Goossens (ILVO-Dier)

 • Opslag en co-composteren van stalmest – Bert Reubens/Bart Vandecasteele/Victoria Nelissen (ILVO-Plant)

In de varkens- en pluimveesector zijn reeds langer maatregelen genomen om de ammoniakemissie te reduceren. Met het in voege treden van het Vlaams natuurdecreet in 2014 is er ook in de rundveehouderij meer nood aan oplossingen om de ammoniakemissie te reduceren. Momenteel wordt de impact van managementtechnieken (strooien, reinigen en uitmesten) en voeding op de emissie uit vleesveestallen onderzocht. Met het oog op de beperking van zowel ammoniakemissie als uitspoeling van stikstof is sinds 2013 de opslag van stalmest op de kopakker strenger gereglementeerd. Zo is de opslag op de kopakker tussen 15 november en 15 januari verboden en is buiten deze periode de opslagduur tot 2 maanden beperkt. Co-composteren van mest kan de stikstofverliezen beperken. Bovendien biedt compost ook nog andere voordelen zoals extra koolstofaanbreng in de bodem.

 • Impact van managementtechnieken op ammoniakemissiereductie bij vleesvee – Karen Goossens (ILVO-Dier)

 • Opslag en co-composteren van stalmest – Bert Reubens/Bart Vandecasteele/Victoria Nelissen (ILVO-Plant)

In de varkens- en pluimveesector zijn reeds langer maatregelen genomen om de ammoniakemissie te reduceren. Met het in voege treden van het Vlaams natuurdecreet in 2014 is er ook in de rundveehouderij meer nood aan oplossingen om de ammoniakemissie te reduceren. Momenteel wordt de impact van managementtechnieken (strooien, reinigen en uitmesten) en voeding op de emissie uit vleesveestallen onderzocht. Met het oog op de beperking van zowel ammoniakemissie als uitspoeling van stikstof is sinds 2013 de opslag van stalmest op de kopakker strenger gereglementeerd. Zo is de opslag op de kopakker tussen 15 november en 15 januari verboden en is buiten deze periode de opslagduur tot 2 maanden beperkt. Co-composteren van mest kan de stikstofverliezen beperken. Bovendien biedt compost ook nog andere voordelen zoals extra koolstofaanbreng in de bodem.

 • Impact van managementtechnieken op ammoniakemissiereductie bij vleesvee – Karen Goossens (ILVO-Dier)

 • Opslag en co-composteren van stalmest – Bert Reubens/Bart Vandecasteele/Victoria Nelissen (ILVO-Plant)

Terug naar agenda
Volg VILT ook via