nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Studiedag Reductiemogelijkheden van methaan- en ammoniakemissie bij rundvee
11.12.2018 - 11.12.2018 Locatie: ILVO - Technologie & Voeding, Burg. van Gansberghelaan 115 bus 1, 9820 Merelbeke Organisator: ILVO en Departement L&V

Programma

Voormiddag (9u30 - 12u00): methaan

Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030: naar concrete maatregelen vermindering methaanemissies!
Koenraad Holmstock, Departement Landbouw en Visserij

SMART melken:

  • Methaanreductie – Dorien Van Wesemael, ILVO
  • Levenscyclusanalyse van de rantsoenen – Veerle Van linden, ILVO
    Meer melk en minder methaan door langere levensduur – Leen Vandaele, ILVO

Broodjeslunch + Minibeurs* met demonstratie meet- en reducerende technieken

Namiddag (13u30 - 15u45): ammoniak

PAS en landbouwbedrijven: stand van zaken – Geert Rogiers, VLM
Uiteenlopende bedrijfsstrategieën als antwoord op PAS – Erwin Wauters, ILVO
De passende PAS-maatregel – Eva Brusselman, ILVO
Het PAS onderzoek op ILVO: een overzicht – Eva Brusselman, ILVO
Ammoniakemissie uit melkveestallen: meten is weten? – Peter Demeyer, ILVO
Effect van het RE-gehalte in vleesveerantsoen op ammoniakemissie – Karen Goossens, ILVO
Laag RE-rantsoen bij hoogproductief melkvee: kunnen aminozuren helpen? – Leen Vandaele, ILVO

* Deze mini-beurs wordt georganiseerd binnen de VLAIO-trajecten SMART Melken en PASgeRUND
Agentschap innoveren en ondernemen    Vlaanderen is ondernemen

Deelname is gratis. Inschrijven kan tot donderdag 6 december 2018.

Locatie

ILVO - Technologie & Voeding
Burg. van Gansberghelaan 115 bus 1, 9820 Merelbeke

Uitnodiging

Terug naar agenda
Volg VILT ook via