nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

Studienamiddag 'Rundveehouderij actueel'
21.09.2017 - 21.09.2017 Locatie: Oostmalle Organisator: Departement Landbouw en Visserij

Graag nodigen wij u, melk- en/of vleesveehouder, uit op de studienamiddag 'Rundveehouderij actueel' met als thema's:

1. Arbeidsefficiëntie: De schaalgrootte van onze land- en tuinbouwbedrijven neemt serieus toe. Daarentegen daalt het aantal beschikbare arbeidskrachten op de bedrijven. De nood aan een efficiëntere arbeidsorganisatie neemt bijgevolg toe. Een methode die hiervoor interessant kan zijn en is "overgewaaid" uit de industrie, is "Lean management". Tijdens de studiedag wordt toegelicht wat de principes van Lean zijn en hoe je deze kunt benaderen op rundveebedrijven.
2. IBR en BVD bestrijding: Sinds verschillende jaren bestaat er voor IBR en BVD een officieel bestrijdingsprogramma. Hoewel de sector al heel wat inspanningen heeft geleverd in de bestrijding van IBR en BVD, staan we aan de voordeur van een nieuwe, belangrijke fase van het bestrijdingsprogramma. De nieuwe maatregelen - die een serieuze verstrenging betekenen - treden per 1/01/2018 in voege en zullen uitvoerig worden toegelicht op de studiedag.
3. Registratie van antibioticagebruik: In de strijd tegen antibioticaresistentie hebben de sectorpartners zich in 2014 geëngageerd om het antibioticagebruik te halveren tegen 2020. Om deze doelstelling te realiseren is een beter inzicht op het antibioticagebruik aangewezen en start vanaf 1/01/2018 de verplichte registratie van antibioticagebruik op IKM-gecertificeerde melkveebedrijven.

Programma

13u15     Inleiding
I. Ryckaert / L. Hubrecht (Departement Landbouw en Visserij)

Lean management op rundveebedrijven
V. Serpieters (Innovatiesteunpunt)

Nieuwe fase van het IBR en BVD bestrijdingsprogramma
E. Van Mael (Dierengezondheidszorg Vlaanderen)

Registratie van antibioticagebruik in de melkveehouderij
K. Lommelen (Melkcontrolecentrum)

16u30   Einde

Waar en wanneer?

Donderdag 21 september 2017 | 13u15 - 16u30
Provinciaal Vormingscentrum
Smekenstraat 61
2390 Oostmalle

Komende van E313 (afrit 19 en N14, of van de E34 (afrit 20) steeds tot Oostmalle-centrum rijden. Neem dan rechts de N12 richting Turnhout. Na ongeveer 1 km links de Guido Gezellelaan en draai rechts de Smekenstraat in. Het vormingscentrum ligt onmiddelijk links.

Inschrijving

Iedereen is welkom! Deelname aan de studienamiddag is gratis.
Gelieve zicht in te schrijven via met vermelding van 'rundvee' en de datum van bij te wonen studienamiddag.

Meer info

Melkvee    Ivan Ryckaert | tel. 050 24 77 12 |
Vleesvee   Laurence Hubrecht | tel. 09 276 28 44 |

Alle voorlichtingsactiviteiten zijn te raadplegen op www.vlaanderen.be/landbouw/agenda.

In samenwerking met PC Rundvee

Terug naar agenda
Volg VILT ook via