nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Studienamiddag 'Rundveehouderij actueel'
28.11.2017 - 28.11.2017 Locatie: Beitem Organisator: Departement Landbouw en Visserij

Graag nodigen wij u, melk- en/of vleesveehouder, uit op de studienamiddag 'Rundveehouderij actueel' met als thema's:

1. Arbeidsefficiëntie: De schaalgrootte van onze land- en tuinbouwbedrijven neemt serieus toe. Daarentegen daalt het aantal beschikbare arbeidskrachten op de bedrijven. De nood aan een efficiëntere arbeidsorganisatie neemt bijgevolg toe. Een methode die hiervoor interessant kan zijn en is "overgewaaid" uit de industrie, is "Lean management". Tijdens de studiedag wordt toegelicht wat de principes van Lean zijn en hoe je deze kunt benaderen op rundveebedrijven.
2. IBR en BVD bestrijding: Sinds verschillende jaren bestaat er voor IBR en BVD een officieel bestrijdingsprogramma. Hoewel de sector al heel wat inspanningen heeft geleverd in de bestrijding van IBR en BVD, staan we aan de voordeur van een nieuwe, belangrijke fase van het bestrijdingsprogramma. De nieuwe maatregelen - die een serieuze verstrenging betekenen - treden per 1/01/2018 in voege en zullen uitvoerig worden toegelicht op de studiedag.
3. Registratie van antibioticagebruik: In de strijd tegen antibioticaresistentie hebben de sectorpartners zich in 2014 geëngageerd om het antibioticagebruik te halveren tegen 2020. Oom deze doelstelling te realiseren is een beter inzicht op het antbioticagebruik aangewezen en start vanaf 1/01/2018 de verplichte registratie van antibioticagebruik op IKM-gecertificeerde melkveebedrijven.

Programma

13u15   Inleiding
I. Ryckaert / L. Hubrecht (Departement Landbouw en Visserij)

Lean management op rundveebedrijven
V. Serpieters (Innovatiesteunpunt)

Nieuwe fase van het IBR en BVD bestrijdingsprogramma
E. Van Mael (Dierengezondheidszorg Vlaanderen)

Registratie van antibioticagebruik in de melkveehouderij
K. Lommelen (Melkcontrolecentrum)

16u30   Einde

Waar en wanneer?

Dinsdag 28 november 2017 | 13u15 - 16u30
Inagro
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem

Komende van Roeselare de N32 volgen richting Menen. Voorbij de kerk van Zilverberg rijden tot op het rondpunt (voorbij handelszaak Euro Shop), de derde afslag rechtsaf nemen (Ieperseweg).

Komende vanuit Menen de N32 volgen richting Roeselare. Voorbij Beitem op het rondpunt de eerste afslag rechts de Ieperseweg nemen.

Komende van E403 afrit 6 nemen en richting Roeselare rijden. Aan de 3e verkeerslichten links afslaan richtin Moorsele. De 5de straat rechts afslaan de Ieperseweg in.

Inschrijving

Iedereen is welkom! Deelname aan de studienamiddag is gratis.
Gelieve zich in te schrijven via met vermelding van 'rundvee' en de datum van bij te wonen studienamiddag.

Meer info

Melkvee     Ivan Ryckaert | tel. 050 24 77 12 |
Vleesvee    Laurence Hubrecht | tel. 09 276 28 44 |

Alle voorlichtingsactiviteiten zijn te raadplegen op www.vlaanderen.be/landbouw/agenda.

In samenwerking met PC Rundvee

 

 
 
 
Terug naar agenda
Volg VILT ook via