nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.05.2018 Subsidie van 1,2 miljoen euro tegen verzilting Zwin

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) heeft een subsidie van 1,2 miljoen euro goedgekeurd voor de uitvoering van het landinrichtingsplan ‘Nieuwe Watergang’ in de omgeving van het Zwin. De bedoeling van het landinrichtingsplan is om de verzilting in het Zwin tegen te gaan. De verzilting is een gevolg van de uitbreiding van het natuurgebied via de ontpoldering van een deel van de Willem-Leopoldpolder en de aanleg van een nieuwe zeedijk.

Voor de uitbreiding van het natuurgebied 'Het Zwin' werd een deel van de Willem-Leopoldpolder ontpolderd. Er klonken echter bezorgde stemmen die stelden dat de Zwinuitbreiding risico’s inhoudt voor verzilting van het grond- en oppervlaktewater. Daarom werd er in Vlaanderen een raamakkoord gesloten onder voorzitterschap van de gouverneur van West-Vlaanderen. Doel van het akkoord was om de waterhuishouding in de Oostkustpolder te verbeteren om problemen van verzilting, overstromingsschade en droogte te voorkomen.

Het landinrichtingsplan ‘Nieuwe Watergang’ is het eerste plan dat nu uitgevoerd zal worden in kader van dat raamakkoord. Vlaams omgevingsminister Joke Schauvliege keurde daarvoor een subsidie van 1,2 miljoen euro goed. De eerste werken zullen ervoor zorgen dat er permanent zoet water in de langsgracht van de nieuwe zeedijk wordt aangevoerd. Daardoor ontstaat een tegendruk voor het indringen van zout water vanuit het Zwin richting polders.

Daarnaast komt er een nieuw ontwateringspunt voor de Oostkustpolder richting zee. Op die manier kan in de toekomst de mogelijke impact van de klimaatverandering op het waterbeheer in de Oostkuspolder beter worden gecontroleerd. Verder zal de Oostkustpolder in tijden van watersnood opnieuw kunnen ontwateren in de historische ontwateringsrichting van het Zwin.
 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via