nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.10.2017 "Subsidieer 65 procent van premie weersverzekering"

Na jarenlange gesprekken kwam er dit jaar een doorbraak omtrent de invoering van een brede weersverzekering. Boerenbond toonde zich grote voorstander en ook voor het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) komt de verzekering geen dag te vroeg. Voorzitter Hendrik Vandamme laat alvast weten dat ABS een flinke tussenkomst van de overheid verwacht. “De door de Vlaamse overheid voorgestelde 50 procent vinden we vergeleken met buurlanden Frankrijk en Nederland te laag”, zo klinkt het. 

Fruittelers waren al vertrouwd met een hagelverzekering. Akkerbouwers en groentetelers kunnen zich verheugen op de komst van een brede weersverzekering vanaf volgend jaar. Goed nieuws, zo vindt naast Boerenbond ook ABS, al merkt voorzitter Hendrik Vandamme wel op dat tien jaar onderhandelen wel erg lang is. “Het Algemeen Boerensyndicaat heeft van bij het begin aan de gesprekken deelgenomen en verschillende keren operationele systemen uit onze buurlanden als voorbeeld aangehaald en we vroegen ook aan een aantal Franse maatschappijen of er geen interesse was om op onze markt te komen, maar blijkbaar was (is?) onze markt niet interessant genoeg of te klein”, aldus Vandamme. “Al zal het ontbreken van een cofinanciering met Europese middelen uit de tweede pijler van het GLB, zoals in Frankrijk of Nederland, ook wel een rol gespeeld hebben.”

Vandamme trekt de vergelijking met de buurlanden ook door als het gaat over de subsidiëring van de verzekering. “Vandaag wordt een Franse landbouwer voor 60 procent ondersteund bij het afsluiten van een teeltverzekering, in Nederland zelfs tot 65 procent”, zo weet Vandamme. “In Vlaanderen ligt een voorstel op tafel om tot 50 procent van de verzekeringspremie die moet betaald worden met Europese middelen te financieren. Dat percentage vinden wij te laag. Wij zien geen enkele reden om de tussenkomst te beperken tot 50 procent en blijven aandringen op het door Europa maximaal toegestaan steunpercentage van 65 procent.”

“Hoe de verzekeringssector bij ons die nieuwe markt zal invullen zal de toekomst uitwijzen, maar in de groente- en fruitsector kennen we reeds langer de (collectief afgesloten) hagelverzekering”, zo blikt Vandamme vooruit. “De akkerbouwsector is er veel minder mee vertrouwd, laat staan de veehouderij. Dat mag geen beletsel vormen om je in de toekomst als landbouwer in te dekken tegen onvoorziene weersfenomenen, te meer omdat een tussenkomst van het rampenfonds afhankelijk is van het beschikken over een verzekering. Voorwaarde is uiteraard dat de kostprijs per hectare redelijk is en er geen woekerwinsten gemaakt worden op de kap van de producent.”

Ook Vandamme zet de deur open voor een inkomensverzekering. “Naar analogie met bestaande systemen in bijvoorbeeld Québec (Canada), een werkwijze die reeds drie jaar geleden in het Vlaams Parlement toegelicht werd”, zo klinkt het. “Een piste die bij aanhoudende grote prijsvolatiliteit wel eens sneller realiteit zou kunnen worden dan sommigen denken. Een weldoordachte hervorming van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid zou daar alvast ook rekening mee moeten houden." 

Bron: Drietand

Volg VILT ook via