nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.10.2018 Succesvolle eerste editie van het World Linen Forum

De organisatoren van het eerste World Linen Forum – dat plaatsvond in Parijs – kunnen terugblikken op een succesvolle editie. “De textielindustrie van vandaag krijgt meer en meer een mondiaal karakter”, klinkt het bij de organisatoren. “Voor vlas en het daaruit geproduceerde linnen gaat het om de teelt die in hoofdzaak in Frankrijk, België en Nederland is gesitueerd. Het spinnen en weven vindt dan weer voor een belangrijk deel plaats in Azië. Dit gegeven was voor de internationale vlas- en henneporganisatie CELC aanleiding om in samenwerking met organisaties uit China, India en Japan het eerste World Linen Forum te organiseren.”

Ruim 200 deelnemers - bijna voor de helft afkomstig uit Frankrijk en België – zakten af naar Parijs voor het eerste World Linen Forum. Ruim een kwart van de bezoekers kwam uit China, India en Japan. “De rode draad was de uitwisseling van gegevens over de mondiale ontwikkeling van productie en consumptie van vlas en linnen”, klinkt het bij de organisator van het evenement, de internationale vlas- en henneporganisatie CELC. “Dit gebeurde mede aan de hand van een recente studie van Gherzi, een Zwitsers consultancy bedrijf, gespecialiseerd in textiel.”

Uit die studie blijkt dat de vlasteelt in West-Europa een gestage groei vertoont. Tussen 2013 en 2018 groeide de teelt met gemiddeld 12,5 procent per jaar. Dit door de sterke evolutie van de vraagzijde zowel naar geografisch afzetpotentieel, als naar de gewenste duurzaamheidsaccenten van de eindconsument. Het areaal in Frankrijk, België en Nederland in 2018 bedraagt 123.000 hectare, waarvan 2.200 hectare in Nederland en 15.500 hectare in België. “De studie heeft ook aangetoond dat de prijzen van de lange vlasvezels de afgelopen tien jaar zijn verdubbeld”, klinkt het. In tegenstelling tot de vezelprijzen, steeg de prijs van linnen garen nauwelijks.

De spincapaciteit in China en India werd aanzienlijk uitgebreid. Sprekers uit China en India deden daarom een beroep op de West-Europese agrarische sector om het aanbod van vlas te vergroten. “De vraag naar linnen groeit, vooral in kleding als gevolg van gerichte promotie en een duidelijke merkenstrategie”, klonk het. “De textielindustrie heeft behoefte aan zekerheid op het punt van de grondstofvoorziening, zowel kwantitatief als kwalitatief, als ook wat de prijs betreft.” De marktbescherming die vroeger uitging van het Europese landbouwbeleid, is echter grotendeels verdwenen. “De vlasteelt en –verwerking vereisen speciale machines en de teelt- en oogstrisico’s zijn groter dan bij de meeste andere landbouwgewassen. Vanuit de telers is er dan ook een duidelijke vraag naar vernieuwingen en investeringen.”

Onderwerpen als traceerbaarheid, duurzaamheid en een eerlijke beloning voor de werkers in alle schakels van de textielketen, zijn actuele thema’s in de textielindustrie. CELC heeft daartoe het certificatieschema ‘European Flax’ in het leven geroepen. “En we zien dat dit schema meer en meer wordt toegepast”, aldus CELC. “De West-Europese leveranciers van vlasvezels willen trouwens aan het einde van 2019 een nieuw systeem voor de kwaliteitsbepaling van (gezwingelde) vlasvezels operationeel hebben. Het is bedoeld om vezellengte, kleur, zuiverheid en fijnheid met behulp van de nieuwste optische technieken zo goed mogelijk in cijfers uit te drukken.”

Vlas neemt binnen de markt van textielvezels een bescheiden plaats in: minder dan één procent van de mondiale textiel-behoeften. “De marge voor een duurzame groei blijft dus daadwerkelijk aanwezig”, klinkt het. “De belangrijkste conclusie van het World Linen Forum is, dat samenwerking in de keten, transparantie en onderling vertrouwen voorwaarden zijn om het huidige succes van vlas en linnen verder uit te bouwen”, besluit Bart Depourcq, voorzitter van CELC.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Wim Compernolle

Volg VILT ook via