nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.11.2016 Succesvolle Kempense drijfjacht op everzwijnen

Het voorbije weekend werd in Mol en Dessel, in het uiterste oosten van de provincie Antwerpen, een grote drijfjacht georganiseerd op everzwijnen. In totaal werden daarbij 24 zwijnen geschoten. Het ging daarbij vooral om jonge dieren, wat volgens de jagers betekent dat de populatie snel aan het groeien is. Daarom werd nu al een nieuwe drijfjacht gepland in januari. “Ze trekken een spoor van vernieling door mijn maïsvelden en woelen hele aardappelpercelen om”, aldus akkerbouwer Marc Van Den Borne uit Mol-Postel.

Everzwijnen vormen ongewenst bezoek voor akkerbouwers en ook in het verkeer kunnen ze voor gevaar zorgen. In de Kempense gemeenten Mol en Dessel is opnieuw een drijfjacht op everzwijnen georganiseerd. Daar waar zo’n drijfjacht in het verleden niet altijd even succesvol was, werden 24 dieren geschoten. “We legden vierentwintig zwijnen neer, waaronder een stevige mannelijke kolos van meer dan honderd kilogram”, aldus jager Johan Broeckx. “Verder schoten we vooral jonge zwijnen van enkele maanden oud. Het grote aantal jongen impliceert dat het aantal everzwijnen snel stijgt. Daarom kondigen we nu al aan dat we op 7 januari een nieuwe drijfjacht houden.”

“Deze zwijnen berokkenen mij enorm veel economische schade”, aldus akkerbouwer Marc Van Den Borne uit Mol-Postel. “In de zomer trekken ze een spoor van vernieling door mijn maïsvelden. De zeugen rollen dan de maïs plat, zodat hun biggen bij de kolven kunnen. Aardappelen lusten ze ook graag, met hun snuit woelen ze hele velden om. Ik heb een veld van vijf hectare liggen, waarvan de zwijnen vier hectare vernielden. Vijf jaar geleden zat hier geen enkel everzwijn. Tegenwoordig schatten de wildbeheereenheden de populatie op een driehonderdtal. Everzwijnen zijn het ganse jaar door drachtig, dus hun aantal groeit ongelooflijk snel.”

“Enkele jaren geleden gebeurde het nog dat we slechts één zwijn schoten”, aldus Broeckx. “Ondertussen hebben we meer ervaring. Jagen op everzwijnen was voor veel Kempense jagers een nieuwe situatie. We moesten met andere woorden leergeld betalen. De jacht van vandaag bestreek een gebied van 1.500 hectare. Aan onze actie ging een intensieve voorbereiding en studie vooraf. We proberen ook te vermijden om een zeug met biggen neer te leggen. We willen niet dat de kleintjes creperen zonder mama, dat is de ethische kant van het jagen. Tenslotte houdt elke jager van de natuur.” 

Bron: Gazet van Antwerpen

Volg VILT ook via